Personel oplæres til COVID-19-opgaver.

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2021 tegner et billede af endnu et travlt år. Støtten til øvrige myndigheder løb i 2021 op i 90.000 indsatstimer. Det er knap det dobbelte af normalen, og i perioder blev ressourcerne strakt til det yderste.

 

Årsrapporten opridser nogle af årets største indsatser og vigtigste resultater. Det drejer sig bl.a. om støtte til sundhedsmyndighedernes COVID-19-indsats, evakueringen fra Afghanistan, udvikling af videns- og datagrundlaget i redningsberedskabet og meget andet.

 

Hvis du vil vide mere om de enkelte emner, du læser om i årsrapporten, kan du klikke ind på linkene herunder.

 

God læselyst.