Redningsberedskabet i Danmark

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

[Se eller download stor version (A3) af infografik med redningsberedskabet i Danmark]

 

Redningsberedskabet er todelt. Det består af det kommunale redningsberedskab - også kaldet brandvæsnet - og Beredskabsstyrelsen.

 

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Det gælder f.eks. ved brande, voldsomt vejr og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne.

 

Redningsberedskabet løser også redningsopgaver som frigørelse af fastklemte i forbindelse med f.eks. trafikulykker.

 

Redningsberedskabet i Danmark

Det kommunale redningsberedskab rykker ud, hvis der f.eks. er brand, trafikuheld eller miljøforurening. Det er også det kommunale redningsberedskab, der varetager den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet under hele indsatsforløbet.

 

Der er pr. 1/1 2022 32 kommunale redningsberedskaber i Danmark. Nogle kommuner har deres eget redningsberedskab, men de fleste kommuner samarbejder og har oprettet fælleskommunale redningsberedskaber.

 

Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres enten af kommunen selv, eller ved at kommunalbestyrelsen indgår aftale med en anden kommunalbestyrelse, Beredskabsstyrelsen, et privat redningsvæsen (som f.eks. Falck) eller et frivilligt brandværn. Sidstnævnte ses især i Sønderjylland.

Ved større, længerevarende eller mandskabskrævende hændelser eller hændelser, der kræver specialudstyr, kan de kommunale redningsberedskaber tilkalde assistance fra Beredskabsstyrelsen.

 

I meget runde tal går ca. halvdelen af Beredskabsstyrelsens operative assistancer til de kommunale redningsberedskaber. Den anden halvdel går til andre myndigheder som f.eks. politiet og Fødevarestyrelsen.

 

Beredskabsstyrelsen rykker ud fra de seks beredskabscentre placeret i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge. Beredskabsstyrelsen kan indsættes over det meste af landet inden for en time og resten af landet inden for ca. to timer.

Sidst opdateret 12. januar, 2022 - Kl. 10.34