sådan varsler myndighederne

 

Ved større ulykker eller katastrofer advarer myndighederne borgerne via mange forskellige kanaler, og alt efter krisens karakter kan flere eller færre kanaler tages i brug.

Når myndighederne skal advare befolkning, så sker der ofte gennem egne hjemmesider, sociale medier og og pressen. 

I særligt alvorlige tilfælde kan myndighederne udsende beredskabsmeddelelser til offentligheden i medfør af varslingsbekendtgørelsen og varslingsaftalen, evt. kombineret med sirenevarsling i et større eller mindre område. I sådanne situationer er Danmarks Radio og TV 2 forpligtet til at viderebringe informationen fra myndighederne hurtigst muligt.

Rigspolitiet har ansvaret for at udsende beredskabsmeddelelser fra myndighederne, og myndighederne på skadesstedet afgør, om sirenerne skal tages i brug. Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at drive sirenevarslingssystemet. Du finder de seneste beredskabsmeddelelser på politiets hjemmeside ved at følge linket nedenfor.

Den årlige sirenetest

Den første onsdag i maj tester Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet alle landets sirener. Det sker klokken 12.00, når sirenerne lyder med 'Fare'-signalet, som er en tone, der gentages fire gange i løbet af 45 sekunder. Tonen stiger hurtigt og falder langsomt, og der er pause mellem gentagelserne.

Fare-signalet gentages efter fire minutter.

Efter otte minutter udsendes et 'Faren er forbi'-signal, som er en lang ensartet tone, der varer i 45 sekunder.

Myndighederne tester faktisk sirenerne hver nat - dog uden hørbar lyd. På den måde holder myndighederne øje med, hvilke sirener, der fungerer, og hvilke sirener, der melder fejl.

Men én gang om året testes sirenerne for at huske folk på, hvordan de lyder og deres betydning.

Se videoen her på siden.

Der kan være mange grunde til, at man ikke hører sirenen. Bor du på landet eller langt fra en sirene, så opdager du måske ikke sirenetesten. Det kan også være vanskeligt, hvis du er i et område med meget støj, høje bygninger, eller hvis vinden blæser lyden væk fra dig.

Står du ved siden af en sirene, som ikke virker, så kontakt Servicecenteret hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på FES@mil.dk eller på 7281 3000

Mange spørger, om der ikke engang var noget med, at sirenerne blev testet hver onsdag?

Jo - der har faktisk været forskellige regimer for at teste sirenerne, og når folk spørger om 'hver onsdag', så fortæller det også lidt om deres alder:

  • Fra 1951 til 1967 blev det daværende sirenesystem testet hver lørdag klokken 12.
  • Frem til 1993 var det hver onsdag klokken 12
  • Og siden da hver første onsdag i maj
Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.23