Brand i elbil.

Foto: Dominik Sostmann / unsplash.com.

Beredskabsstyrelsen har gennemført en undersøgelse af registrerede brande i el- og hybridbiler fra januar 2018 til og med september 2021. På baggrund af undersøgelsen er det på nuværende tidspunkt Beredskabsstyrelsens vurdering, at risikoen for brande i el- og hybridbiler er mindre end for brande i konventionelle biler.

 

Undersøgelsen viser, at der er relativt få brande i el- og hybridbiler sammenlignet med brande i konventionelle biler, og brandvæsenet når oftest at begrænse branden, inden den udvikler sig kritisk (til f.eks. bilens batteri).

 

Undersøgelsen viser dertil at:

 

  • I 2020 var der 18 brande i el- eller hybridbiler. Der kan generelt ikke spores en forskel på risikoen for brand mellem henholdsvis elbiler og hybridbiler.
  • I halvdelen af brandene peges på en ekstern påvirkning af bilen, inden branden opstår, f.eks. i forbindelse med brandspredning fra et andet køretøj.
  • Fra januar 2018 til og med september 2021 har der otte gange været behov for at anvende en brandslukningscontainer til at dæmpe varmeudviklingen i bilens batteri.

 

De brande, der opstår i el- og hybridbiler, kan i sjældne tilfælde være mere kritiske end traditionelle bilbrande. Derfor udgav Beredskabsstyrelsen i marts 2021 et temahæfte om, hvorledes brandvæsner bedst muligt håndterer denne type brande. Temahæftet findes nedenfor.

 

Beredskabsstyrelsen har i efteråret 2021 udarbejdet en generel status på arbejdet med håndtering af brande i litiumionbatterier og el- og hybridbiler. Status kan findes i notatet her.

 

Beredskabsstyrelsen fører statistik over brande i Danmark og vil følge udviklingen ift. el- og hybridbiler tæt.

 

Læs fokusanalysen nedenfor.