Meddelelser udsendt fra 2008

Nedenfor er opstillet en oversigt over Beredskabsstyrelsens udsendte vejledninger fra og med 2008. Meddelelserne er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge efter udgivelsesdatoen.

I de tilfælde hvor en meddelelse er forældet f.eks. på grund af ændret lovgivning, er meddelelsen markeret med 'HISTORISK'. Alle meddelelser er dog medtaget for at gøre listen komplet.

Meddelelse nr. 25 om lithiumionbatterier 16. juni 2021
Meddelelse nr. 24 om orientering om brandsyn for så vidt angør driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2021.
Se også denne opfølgning på meddelelse nr 24 af 3. marts 2021.
30. december 2020
Meddelelse nr. 23 om elektrolyseanlæg med brintfremstilling 21. december 2020
Meddelelse nr. 22 om orientering om brandsyn for så vidt angør driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2020. 19. december 2019
Meddelelse nr. 21 om orientering om brandsyn for så vidt angør driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2019. 29. november 2018
Meddelelse nr. 20 om orientering om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2018. 22. december 2017
Meddelelse nr. 19 om lukket flaskeautomat med F-gas 31. oktober 2016
Meddelelse nr. 18 om orientering om gennemførelse af brandsyn efter 1. juli 2016. 30. juni 2016
Meddelelse nr. 17 om driftsmæssige krav til forsamlingstelte, salgsområder m.v. 23. juni 2016
Meddelelse nr. 16 om indsats med robotkraner i højlagre 23. juni 2016
Meddelelse nr. 15 om højlagre og lignende lagerbygninger 23. juni 2016
Meddelelse nr. 14 om biogasanlæg og opgraderingsanlæg for biogas 11. december 2015
Meddelelse nr. 13 om flaskeautomat med F-gas 26. juni 2015
HISTORISK
Meddelelse nr. 12 om procedure for behandling af brandtekniske godkendelsessager 30. juni 2014
Meddelelse nr. 11 om opgørelse af indholdet af tanke med brandfarlig væske 11. november 2013
Meddelelse nr. 10 om bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 19. december 2012
HISTORISK
Meddelelse nr. 9 om fleksibel tilladelse til anvendelse af tanke til dieselolie og biodiesel 24. marts 2011
HISTORISK
Meddelelse nr. 8 om anvendelse af permanent åben brandventilation i bygninger omfattet af visse tekniske forskrifter 3. marts 2011
HISTORISK
Meddelelse nr. 7 om midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er indrettet som hotel m.v. 10. august 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 6 om brandteknisk sagsbehandling af flaskeautomater med F-gas 28. maj 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 5 om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg. 22. april 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 4 om overgangsbestemmelser i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 16. februar 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 3 om behandling af henvendelser om flydende konstruktioner (skibe) i danske havne, som anvendes til diskotek eller andre aktiviteter 16. juli 2009
Meddelelse nr. 2 om sagsbehandling af mobile salgs- og forbrugstankanlæg 8. juli 2009
HISTORISK
Meddelelse nr. 1 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg 28. november 2008
Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 18.02