Meddelelser

Nedenfor er opstillet en oversigt over Beredskabsstyrelsens udsendte meddelelser fra og med 2008. Meddelelserne er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge efter udgivelsesdatoen.

I de tilfælde hvor en meddelelse er forældet f.eks. på grund af ændret lovgivning, er meddelelsen markeret med 'HISTORISK'. Alle meddelelser er dog medtaget for at gøre listen komplet.

Meddelelse nr. 25 om lithiumionbatterier 16. juni 2021
HISTORISK
Meddelelse nr. 24 om orientering om brandsyn for så vidt angør driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2021.
Se også denne opfølgning på meddelelse nr. 24 af 3. marts 2021.
30. december 2020
HISTORISK
Meddelelse nr. 23 om elektrolyseanlæg med brintfremstilling 21. december 2020
Meddelelse nr. 22 om orientering om brandsyn for så vidt angør driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2020.
Se også denne præcisering af meddelelse nr. 22 af 10. januar 2020.
19. december 2019
HISTORISK
Meddelelse nr. 21 om orientering om brandsyn for så vidt angør driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2019. 29. november 2018
HISTORISK
Meddelelse nr. 20 om orientering om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2018. 22. december 2017
HISTORISK
Meddelelse nr. 19 om lukket flaskeautomat med F-gas 31. oktober 2016
Meddelelse nr. 18 om orientering om gennemførelse af brandsyn efter 1. juli 2016. 30. juni 2016
HISTORISK
Meddelelse nr. 17 om driftsmæssige krav til forsamlingstelte, salgsområder m.v. 23. juni 2016
Meddelelse nr. 16 om indsats med robotkraner i højlagre 23. juni 2016
Meddelelse nr. 15 om højlagre og lignende lagerbygninger

23. juni 2016

HISTORISK
Meddelelse nr. 14 om biogasanlæg og opgraderingsanlæg for biogas 11. december 2015
Meddelelse nr. 13 om flaskeautomat med F-gas 26. juni 2015
HISTORISK
Meddelelse nr. 12 om procedure for behandling af brandtekniske godkendelsessager 30. juni 2014
Meddelelse nr. 11 om opgørelse af indholdet af tanke med brandfarlig væske 11. november 2013
Meddelelse nr. 10 om bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 19. december 2012
HISTORISK
Meddelelse nr. 9 om fleksibel tilladelse til anvendelse af tanke til dieselolie og biodiesel 24. marts 2011
HISTORISK
Meddelelse nr. 8 om anvendelse af permanent åben brandventilation i bygninger omfattet af visse tekniske forskrifter 3. marts 2011
HISTORISK
Meddelelse nr. 7 om midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er indrettet som hotel m.v. 10. august 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 6 om brandteknisk sagsbehandling af flaskeautomater med F-gas 28. maj 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 5 om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg. 22. april 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 4 om overgangsbestemmelser i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 16. februar 2010
HISTORISK
Meddelelse nr. 3 om behandling af henvendelser om flydende konstruktioner (skibe) i danske havne, som anvendes til diskotek eller andre aktiviteter 16. juli 2009
HISTORISK
Meddelelse nr. 2 om sagsbehandling af mobile salgs- og forbrugstankanlæg 8. juli 2009
HISTORISK
Meddelelse nr. 1 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg 28. november 2008

 


Vejledninger

Hvis et emne er for omfangsrigt til at behandle i en meddelelse kan indholdet i stedet udkomme som en vejledning.

Oplistningen af vejledninger nedenfor er IKKE komplet, idet de fleste nugældende vejledninger i stedet kan findes under de enkelte emneområder.

Brandsynsvejledning

19. januar 2024

Vejledning om brandsikring af større oplag af litiumionbatterier samt BESS

15. maj 2023

Vejledning til brandsynsbekendtgørelsen (2022)

30. september 2022
HISTORISK

Vejledning til brandsynsbekendtgørelsen (2017)

2. juni 2017
HISTORISK

Vejledning om midlertidige konstruktioner 7. juni 2010
HISTORISK
Vejledning om konsekvenserne af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter

1. april 2008
HISTORISK

Vejledning om forebyggelse af brand i forsamlingslokaler 23. september 1999
HISTORISKUdtalelser

Beredskabsstyrelsen udsender i visse tilfælde også udtalelser om et konkret emne indenfor beredskabslovgivningen, som ikke bliver til en meddelelse. Se nedenfor.

Udtalelse om behandling af ansøgninger om midlertidig overnatning i forbindelse med genåbningen af Danmark (mail til de kommunale redningsberedskaber) 17. juni 2020
HISTORISK
Sidst opdateret 13. marts, 2024 - Kl. 12.23