Transport af farligt gods.

Foto: Colourbox.

Alle, der transporterer farligt gods, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Privatpersoners transport af farligt gods til eget forbrug
Hvis du som privatperson skal transportere farligt gods til eget forbrug, er der kun få yderligere krav at være opmærksom på. Læs om privatpersoners transport af farligt gods til eget forbrug her: Privatpersoners transport af farligt gods til eget forbrug 

Erhvervsmæssig transport af farligt gods
For erhvervsmæssig transport af farligt gods er udgangspunktet, at der gælder farligt gods vilkår for transporten, herunder et uddannelseskrav for både chauffører og øvrige medarbejdere med farligt gods opgaver. Med mindre transporten kan ske efter en undtagelsesbestemmelse, er der desuden krav om, at virksomheden har en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Læs om erhvervsmæssig transport af farligt gods og de vigtigste undtagelsesmuligheder her: Erhvervsmæssig transport af farligt gods 

Regler og myndigheder
I Danmark er ansvaret for reglerne om transport af farligt gods fordelt mellem flere myndigheder. De primære regelsæt for vejtransport er ADR-konventionen og bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. På siden om regler og myndigheder giver Beredskabsstyrelsen et overblik over regelgrundlaget og de vigtigste myndigheder på området: Regler og myndigheder for transport af farligt gods

Ulykkesrapportering
Alvorlige ulykker eller hændelser ved læsning, påfyldning, transport eller aflæsning af farligt gods i Danmark skal rapporteres til Beredskabsstyrelsen. Find flere oplysninger om kravene til ulykkesrapportering via følgende link: Rapportering af ulykker i forbindelse med vejtransport af farligt gods

Definition af farligt gods

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, fyringsolie, bioethanol, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre, tøris og lithiumbatterier.

Sidst opdateret 7. september, 2020 - Kl. 14.59