REFIL

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

Der er i Danmark tradition for et tæt samarbejde og tværgående koordination, når myndigheder og andre beredskabsaktører m.fl. deltager i en brand- og redningsindsats eller anden skadebegrænsende eller skadeafhjælpende indsats.

 

For at sikre at ledelse og samarbejde forløber så effektivt som muligt, er det vigtigt, at de overordnede principper for opgaveløsningen er kendt og følges af alle, der indgår i indsatsen. Disse retningslinjer er derfor udarbejdet og tiltrådt af de myndigheder og beredskabsaktører, der normalt er inddraget i en beredskabsmæssig indsats.

 

Retningslinjerne bliver løbende revideret, bl.a. på baggrund af indhøstede erfaringer fra såvel indland som udland.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    11. oktober, 2023

Hent publikation