Personel oplæres til COVID-19-opgaver.

Personel fra Forsvarsministeriets koncern oplæres til COVID-19-opgaver. Foto: Beredskabsstyrelsen.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen stiller efter anmodning fra sundhedsmyndighederne fra primo uge 50 et midlertidigt bidrag på yderligere 400 soldater og redningsspecialister til rådighed for regionernes vaccinationsindsats.

 

De 400 soldater og redningsspecialister kommer oven i den allerede igangværende hjælp til regionernes test- og vaccinefaciliteter, hvor Forsvarsministeriets område allerede bidrager med omkring 250 personer.

 

Ligesom det er tilfældet ved de hidtidige opgaver, uddanner sundhedsfagligt personale alle de tiltrædende soldater og redningsspecialister, som også kommer til at arbejde under sundhedsfagligt tilsyn.

 

Et bidrag, der kan mærkes

For Beredskabsstyrelsens vedkommende bliver de nuværende over 100 redningsspecialister udvidet med 50 ekstra i den øgede indsats. Og det er et bidrag, der kan mærkes.

 

- Naturligvis træder vi til, når samfundet har behov for vores støtte. Det ligger i Beredskabsstyrelsens DNA. Men det er også en indsats, der vil kunne mærkes. Med mere end 150 redningsspecialister ude på vaccinations- og podningsopgaver, er ressourcerne knappe på vores beredskabscentre og i vores krisestabe. Derfor har vi også aftalt med regionerne, at vi med kort varsel kan trække os fra konkrete opgaver, hvis en akut ulykke eller katastrofe indtræffer, siger direktør i Beredskabsstyrelsen, Laila Reenberg, og fortsætter:

 

- Samtidig vil indsatsen betyde, at mange medarbejdere og værnepligtige vil opleve at få ændret i deres vagtplaner eller inddraget frihed, som de ellers skulle have afviklet henover julen. For den enkelte er det naturligvis langt fra optimalt, men vi kan være stolte over at være del af en organisation, hvor man er klar til at træde til, når det er nødvendigt.

 

Læs mere om Forsvarsministeriets samlede bidrag på Forsvarsministeriets hjemmeside.