brandmænd og brand i garage

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Du kan uddanne dig til brandmand på flere måder:

 

  • Værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Uddannelsen tager ni måneder, og undervejs får du bl.a. en fuld brandmandsuddannelse
  • Uddannelse som brandmand ved et kommunalt redningsberedskab (brandvæsen) eller et entreprisebrandvæsen som f.eks. Falck
  • Frivillig ved Beredskabsstyrelsen eller et kommunalt redningsberedskab

Indhold i uddannelsen er det samme, uanset hvilken vej du vælger.

 

Det består brandmandsuddannelsen af

Uddannelsen til brandmand består af to dele: Grunduddannelse Indsats (GUI) og efterfølgende Funktionsuddannelse Indsats (FUI). Forinden skal du tage et grundlæggende førstehjælpsmodul.

 

Timefordeling er:

  • Førstehjælp 12 timer
  • GUI 74 timer
  • FUI 148 timer

GUI er tilrettelagt som en blanding af aften- og weekenduddannelse med ét modul pr. uge. På nogle stationer kan uddannelsen også arrangeres som en sammenhængende uddannelse over to hverdagsuger.

Der tages hensyn til den enkelte, f.eks. arbejdssituation og privatliv. Du vil oftest blive uddannet på den lokale brandstation.

 

FUI gennemføres som regel over fire hverdagsuger eller otte weekender.

Uddannelse og den afsluttende praktiske prøve skal gennemføres på tilfredsstillende vis for at kvalificere dig til at virke som brandmand.

 

Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp


Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp er almene grundkompetencer for redningsberedskabspersonel og indgår derfor både i uddannelsen til brandmand og som del af uddannelsen for øvrigt redningsberedskabspersonel.

Uddannelsen skal give deltagerne viden og praktiske færdigheder, så de er i stand til, alene og sammen med kollegaer og ambulancemandskab, at yde situationsbestemt førstehjælp til tilskadekomne på et indsatssted.

Al redningsberedskabspersonel skal, inden deres beredskabsfaglige uddannelse påbegyndes, have gennemført Dansk Førstehjælpsråds 12 timers førstehjælpsuddannelse: Førstehjælpere med særligt ansvar.

Uddannelserne


Redningsberedskabets uddannelser i Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp gennemføres af kommunerne i overensstemmelse med uddannelsesplanen fra Beredskabsstyrelsen, og for så vidt angår de almene førstehjælpsuddannelser: uddannelsesplanerne fra Dansk Førstehjælpsråd.


Beredskabsstyrelsens uddannelse Håndtering af tilskadekomne gennemføres af instruktører med forudsætninger som angivet i uddannelsesplanen.
Førstehjælpsuddannelserne, der gennemføres i regi af Dansk Førstehjælpsråd, gennemføres af certificerede førstehjælpsinstruktører, der jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer har gennemført rådets obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse for førstehjælpsinstruktører minimum hvert femte år.


Redningsberedskabets personel vedligeholdes gennem den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse inden for de respektive fagområder hvert år i såvel Håndtering af tilskadekomne som i den almene førstehjælp.
For redningsberedskabspersonale, der alene har gennemført den almene førstehjælpsuddannelse á 12 timers varighed som ovenfor anført, vedligeholdes med Dansk Førstehjælpsråds opdateringsuddannelser Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop og Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp.

Uddannelserne gennemføres for redningsberedskabsfagligt personale hvert andet år.

Planer for uddannelse i Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp og
uddannelsesplanerne i førstehjælp fra Dansk Førstehjælpsråd, som Beredskabsstyrelsen følger, fås via den organisation som den pågældende instruktør underviser for. En overordnet beskrivelse kan dog findes på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside under menupunktet: Førstehjælpsuddannelser.

 

Frivillig eller deltidsbrandmand

80 % af brandfolk er frivillige eller deltidsansatte. De har altså et andet hovederhverv.

Se mere om at være deltidsbrandmand på blivbrandmandnu.dk.

Sidst opdateret 21. juli, 2020 - Kl. 11.56