Lastvognsulykke

Foto: Beredskabsstyrelsen

Karrieremuligheder i Beredskabsstyrelsen
I Beredskabsstyrelsen er nogle af os er i uniform og andre i civil. Vi har forskellig baggrund, men vores mål er det samme. Vi arbejder for et robust Danmark, der kan modstå katastrofer og undgå tab af liv og skader på miljøet.

 

Der er mange forskellige karrieremuligheder i Beredskabsstyrelsen.

 

Sergentuddannelsen i Beredskabsstyrelsen

Den grundlæggende sergentuddannelse er det første skridt ind i befalingsmandsgruppen og en karriere i Beredskabsstyrelsen. Befalingsmandsgruppen er en vigtig og bærende del af Beredskabsstyrelsens faglige fundament, struktur og ikke mindst kultur.

 

Den grundlæggende sergentuddannelse har til formål at uddanne nye sergenter til Beredskabsstyrelsens operative afdelinger samt at flytte sergenteleven fra menig til befalingsmand. Derfor fremmer uddannelsen færdigheder, holdninger og adfærd.

 

Uddannelsen varer i ni måneder og består af en skoledel og en funktionsdel. Skoledelen foregår i Haderslev og Tinglev, hvor eleverne bliver uddannet som mellemledere, instruktører og taktiske førere for hold og grupper. Funktionsdelen foregår på en af Beredskabsstyrelsens fem operative afdelinger (Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Allinge).

 

Bliv Sergent i Beredskabsstyrelsen 

 

Officersuddannelsen i Beredskabsstyrelsen

Uddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem Flyvevåbnets Officersskole, Forsvarsakademiet og andre myndigheder.

 

Formålet med officersuddannelsen i Beredskabsstyrelsen er, at kadetterne lærer at forholde sig refleksivt til officerens virke som leder og embedsmand og til at lede og håndtere komplekse operative situationer – nationalt og internationalt.

 

Uddannelsen varer 13 måneder og består af syv enkeltmoduler samt et afgangsprojekt. Kadetterne modtager derudover undervisning i engelsk og idræt.

 

En funktionsuddannelse er under udvikling.

 

Diplomuddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse. En tredjedel af uddannelsen omhandler Beredskabsstyrelsens opgaveportefølje og gennemføres i tre enkeltmoduler. Beredskabsstyrelsen Officersskole samarbejder med Flyvevåbenets Officersskole om gennemførelse af de resterende to tredjedele af diplomuddannelsen, som har fokus på bl.a. strategi og ledelse.

 

Bliv Officer i Beredskabsstyrelsen 

 

Civil karriere

Beredskabsstyrelsen løser en lang række myndighedsopgaver. Vi uddanner blandt andet folk til at arbejde i redningsberedskabet, udarbejder bekendtgørelser og kampagner for at forebygge brand. Vi fører desuden tilsyn med de kommunale brandvæsner på en række områder og meget mere.

 

Til at løse de forskelligartede opgaver har vi brug for en bred vifte af kompetencer. Vi har akademikere, der arbejder med brandforebyggelse, kemisk og nukleart beredskab, beredskabslovgivning mm.. Vi har også specialarbejdere, håndværkere og it-folk, der får teknikken til at fungere, og vi har kontorfunktionærer, som sørger for, at de administrative opgaver kører, som de skal.

 

Læs om at være civilt ansat på Forsvarsministeriets område.

Sidst opdateret 18. august, 2020 - Kl. 12.01