Hospital.

Grafik: Colourbox

Om KRISØV

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundsvigtige funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

 

Øvelsen danner grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.  

 

KRISØV planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt repræsentanter fra de deltagende myndigheder og organisationer, og øvelsen gennemføres i regi af Kriseberedskabsgruppen.

 

Tidligere scenarier som KRISØV har været baseret på, inkluderer bl.a. cyberangreb (2013), et nukleart uheld (2015), et terrorangreb (2017) og kemiske hændelser (2019).

 

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 18.09