Rådgivning og tilsyn

Foto: Colourbox.

Redningsberedskabet i Danmark består af de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen er den statslige styrelse på området og hører under forsvarsministeren.

Styrelsen varetager en række tilsyns- og rådgivningsopgaver over for de kommunale redningsberedskaber. Det gælder bl.a.:

 

  • Udarbejdelse af regler og vejledninger vedr. redningsberedskabet, herunder f.eks. brandtekniske regler og Retningslinjer for indsatsledelse
  • Tilsyn og rådgivning over for de kommunale redningsberedskaber, herunder f.eks. i forhold til risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab
  • Planlægning og gennemførelse af beredskabsfaglige uddannelser, herunder også for de kommunale redningsberedskaber
  • Dataindsamling og vidensopbygning
Sidst opdateret 30. juli, 2020 - Kl. 21.59