LOB

 

Beredskabsstyrelsens undervisningsmateriale "Lær om brand" er udarbejdet til brug i 0.-1. klasse. Det nye materiale "Brandsmart" erstatter det gamle "Ild - en farlig ven" og er målrettet 4.-6. klasse. "Brandsmart" hører under faget natur/teknologi og kan tilgås digitalt på www.forstå.dk/brandsmart.

 

Målet med Beredskabsstyrelsens skolematerialer er, at børn skal lære om ild og brandsikkerhed, så de bliver mere bevidste om farer og kan reagere rigtigt, hvis der opstår brand. Alle skoler opfordres til at bestille materialerne og anvende dem i undervisningen.

 

Lær om brand (målrettet 0.-1. klasse)

Lær om brand-materialet er rettet mod eleverne i 0.-1. klasserne og tager udgangspunkt i elevbogen ”Da legehuset brændte”. Til materialet hører opgavehæftet samt en forsøgsspand med materiale til små, enkle forsøg, som læreren kan vise i undervisningen. Med materialet følger et diplom, som eleverne kan få udleveret efter undervisningen og en klasserumsplakat til at hænge op i klasseværelset.

 

Med til materialet hører også lærervejledningen ”Lærerens bog”. Skolerne opfordres til at anvende tidligere tilsendte forsøgssæt (en forsøgsspand) til lærervejledningens forsøg med materialers brændbarhed. Der fremsendes én forsøgsspand til alle skoler, som bestiller "Lær om brand"-materialet.

 

”Lær om brand” er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål.

I starten af juni tilbyder Beredskabsstyrelsen og TrygFonden alle landets skoler at bestille "Lær om brand-materialet". Materialerne sendes til skolerne ca. 1 - 2 uger før uge 40.

 

Materialerne er gratis og kan som udgangspunkt kun bestilles af skoler og er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40.

 

Bestil ved henvendelse til Kommune og Borger på e-mail: BRS-KTP-KOB@brs.dk.  

Brandsmart (målrettet 4.-6. klasse)

”Brandsmart” er et lærerigt, underholdende og engagerende forløb til natur/teknologi om brandsikkerhed, skræddersyet til eleverne på mellemtrinnet (4.-6. klasse). Eleverne skal arbejde med vigtigheden af brandsikkerhed på en sjov, inddragende og vedkommende måde, så de nemmere husker det, de har lært.

 

Hvad er det rette valg? Brandmanden Thomas forklarer, hvad der er rigtigt og forkert
Gennem filmiske dilemmaer bliver eleverne udfordret til at vælge mellem rigtige og forkerte beslutninger. Vi følger de to venner Charlie og Martha, når de er hjemme på værelset, når de er til klassefest og på skolen, og når de besøger et brandøvelsesanlæg.

 

Forløbet inkluderer også praktiske aktiviteter, hvor eleverne selv skal undersøge brandtrekanten. De skal bl.a. undersøge sammenhænge mellem ild og ilt, og hvordan varme spiller en vigtig rolle i forhold til brandsikkerhed, samt hvilke faktorer der er afgørende for at forhindre brande.

Til sidst i forløbet bliver eleverne udfordret til at undersøge brandsikkerheden på deres egen skole. De skal identificere potentielle risici, vurdere eksisterende sikkerhedsforanstaltninger og komme med forslag til forbedringer. 

”Brandsmart” er gratis, digitalt og kan tilgås her med Uni-login eller privat login: www.forstå.dk/brandsmart.

Bag "Brandsmart" står TrygFonden, Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Forstå og We Love People

Brandforebyggelse på skemaet i uge 40

Uge 40 er udpeget som en årligt tilbagevendende brandforebyggelsesuge. Hvert år sætter grundskoler over hele landet således brandforebyggelse på skemaet i uge 40.

 

Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og TrygFonden tilbyder alle landets grundskoler gratis undervisningsmateriale til anvendelse i uge 40.

 

Materialet "Lær om brand" til 0.-1. klasse sendes uden beregning til skolen og kan bestilles ved henvendelse til Kommune og Borger på e-mail: BRS-KTP-KOB@brs.dk.

 

Det nye materiale "Brandsmart" til 4.-6. klasse kan tilgås digitalt på www.forstå.dk/brandsmart. Log ind på undervisningsforløbet med Uni-login eller privat login. 

 

 

Samarbejde med de kommunale brandvæsener

Flere steder indgår skolerne aftaler med de kommunale brandvæsener om at undervise børnene i brandforebyggelse. Kontakt gerne jeres lokale brandvæsen direkte for at høre om mulighederne for et samarbejde.


Find det lokale brandvæsen på kortet her.

Materiale til 0.-1. klasse

Kontakt os via mail: BRS-KTP-KOB@brs.dk

Materiale til 4.-6. klasse

Brandsmart logo

Sidst opdateret 1. november, 2023 - Kl. 09.59