Transport af farligt gods.

Foto: Colourbox

Privatpersoner kan transportere mindre mængder håndsprit til eget forbrug uden at være omfattet af farligt gods reglerne. Læs om privatpersoners transport af farligt gods her: Privatpersoners transport af farligt gods


Ligeledes kan medarbejdere i en virksomhed medbringe håndsprit til og fra et arbejdssted til eget forbrug på lempelige vilkår. Læs mere om den undtagelsesmulighed her: Transport af farligt gods til og fra et arbejdssted


For logistisk transport af håndsprit i erhvervsmæssigt regi findes der til gengæld ikke i farligt gods reglerne en bagatelgrænse, der helt undtager transporten fra reglerne. Logistisk transport er f.eks. distribution, herunder forsyning af underenheder i en kommune med håndsprit. Der findes dog lempelige bestemmelser, der reducerer antallet af vilkår, der skal opfyldes, hvis givne mængdegrænser overholdes.

Håndsprit henføres typisk til den farekategori, der i farligt gods reglerne kaldes emballagegruppe II. Det medfører følgende mængdegrænser for brug af de lempelige bestemmelser:

Transport af håndsprit

Transport af håndsprit i beholdere på højst 1 liter kan ske som såkaldt LQ-transport, men der gælder bl.a. krav til emballeringen og et uddannelseskrav for chauffør (og eventuel pakker): Generel vejledning om LQ-transport

Uddannelseskravet er følgende: Generel vejledning om kapitel 1.3 uddannelse

Som nævnt i vejledningen er der ikke fastsat krav til varigheden af sådan uddannelse eller til undervisningsformen og øvrig tilrettelæggelse. Den enkelte virksomhed kan afhængig af bl.a. den konkrete persons eller personalegruppes arbejdsopgaver vælge at gennemføre uddannelsen som f.eks. sidemandsoplæring eller onlinekurser. Det er dermed et virksomhedsansvar, hvordan uddannelsen tilrettelægges.

Beholderstørrelser på 1 liter er således ikke nok til helt at slippe for farligt gods vilkår, men uddannelseskravet er meget lempeligt. Der er ikke krav om et ADR-bevis, men kun om denne kapitel 1.3-uddannelse.

Transport af håndsprit i beholdere på over 1 liter kan ske som såkaldt frimængdetransport, hvor mængdegrænsen er 333 liter pr. transporterende enhed (køretøj med eventuel anhænger). Her gælder flere vilkår, bl.a. om anvendelse af UN-godkendt emballage og medbringelse af en håndildslukker, mens der stadig gælder samme uddannelseskrav som for LQ-transport: Generel vejledning om frimængdetransport

Hvis der er tale om beholdere på over 1 liter og den samlede mængde pr. transporterende enhed overstiger 333 liter, da skal det fulde sæt regler for transport af farligt gods følges: Generel vejledning om transport af farligt gods

Særlig aftale udløb 31. august 2020
Den helt særlige internationale aftale M328, der i en periode muliggjorde erhvervsmæssig logistisk transport af håndsprit uden en farligt gods uddannelse, er ikke forlænget og udløb 31. august 2020.

Hvad er håndsprit?

Håndsprit er et hånddesinfektionsmiddel på væskeform, som har et højt indhold af alkohol. Indholdet er typisk ethanol eller 2-propanol (isopropylalkohol).

Håndsprit er en brandfarlig væske og hører til blandt de mest letantændelige væsker. Når håndsprit er i form af gel regnes det også for en væske.

Der findes hånddesinfektionsmidler, som ikke er baseret på alkohol. Denne type produkter er normalt ikke brandfarlige væsker.

Sidst opdateret 7. maj, 2024 - Kl. 14.52