Flugtvejsbelysning

Foto: Colourbox

Driftsmæssige brandkrav

Følgende bekendtgørelser er ophævet pr. 1. januar 2022:

Reglerne er i stedet inkorporeret i bygningsreglementet, som hører under Bolig- og Planstyrelsen.

Spørgsmål vedrørende bygningsreglementet kan rettes til den kommunale bygningsmyndighed (byggesagskontoret i kommunen).

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at der for bygninger og grundarealer skal træffes driftsmæssige foranstaltninger på steder, hvor særlige brandfarlige forhold gør sig gældende, jf. beredskabslovens § 35, stk. 3.

Læs mere om dette under Kommunalt særligt fastsatte driftsmæssige brandkrav.

 

 

Sidst opdateret 16. september, 2020 - Kl. 13.45