Flugtvejsbelysning

Foto: Colourbox

Beredskabsstyrelsens regler om driftsmæssige brandkrav

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet regler om driftsmæssige brandkrav, også kaldet de driftsmæssige forskrifter. De driftsmæssige forskrifter fremgår som et bilag til bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Bekendtgørelsen er hjemlet i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

 

Reglerne gælder kun for udvalgte steder og er en overbygning til byggelovgivningens generelle driftsmæssige brandkrav.

 

Forskrifterne vedrører brugen af bygningerne og gælder uanset etableringstidspunktet. Der er bl.a. regler om instruktion af personale, ordensregler, frie flugtveje og brandslukningsmateriel.

 

Der er udarbejdet vejledninger og udsendt meddelelser, som uddyber visse bestemmelser i reglerne. Find links nederst på siden.

 

Dette er omfattet af reglerne

Følgende bygninger og lokaler er omfattet af reglerne om driftsmæssige brandkrav:

  • Hoteller og lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
  • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
  • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 50 personer.
  • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
  • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
  • Butikker til flere end 150 personer.
  • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning.

Disse bygninger og lokaliteter er også omfattet af reglerne om brandsyn. Læs mere på siden om brandsyn.

 

Kommunalbestyrelsen kan ved særlige forhold bestemme, at der på andre steder end de ovennævnte skal træffes driftsmæssige foranstaltninger.

Læs mere om dette under Kommunalt særligt fastsatte driftsmæssige brandkrav.

 

Ansvar

Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Reglerne skal betragtes som et supplement til byggetilladelsen.

 

Sidst opdateret 16. september, 2020 - Kl. 13.45