Helhedsorienteret beredskabsplanlægning.

Illustration: Beredskabsstyrelsen. 

Beredskabsplanlægning er relevant for alle typer af organisationer, hvad enten der er tale om offentlige myndigheder eller private virksomheder. Forskellige organisationer kommer ud for forskellige typer kriser, men de grundlæggende problemstillinger, som skal håndteres under en beredskabshændelse eller krise, er ofte de samme.

 

Formålet med beredskabsplanlægning er at skabe en robust organisation, der kan håndtere konsekvenserne af ekstraordinære hændelser, herunder større ulykker og kriser, uanset årsag. Beredskabsplanen er organisationens plan for krisestyring. Det handler om at være godt forberedt på at kunne håndtere den næste hændelse eller krise.

 

Beredskabsstyrelsen deler helhedsorienteret beredskabsplanlægning op i ni områder. Du kan læse mere om hvert område ved at klikke videre nedenfor.

 

Vejledningen "Helhedsorienteret beredskabsplanlægning" kan læses ved at trykke på nedenstående link. Der er også en række værktøjer og koncepter på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, som beredskabsplanlæggeren kan anvende.

Sidst opdateret 8. februar, 2024 - Kl. 11.07