grafik af mennesker der arbejder sammen

Grafik: Colourbox.

I Beredskabsstyrelsen ønsker vi som sektoransvarlig myndighed at have dialog med andre aktører, der arbejder med viden på beredskabsområdet. Det gælder især samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter. Det kan fx handle om en analyse, udvikling af et koncept eller et databaseret værktøj til forebyggelse eller håndtering af ulykker.


Vil du samarbejde om et projekt?

Sidder du som analytiker, projektleder, ODIN-ansvarlig eller lignende i et kommunalt redningsberedskab, er du velkommen til at kontakte os. Det kan være for sparring i forbindelse med projekter, drøftelse af studiedesign, ideer til fælles projekter, fælles fondsansøgninger eller lignende.

Der kan også være mulighed for at sidde i Beredskabsstyrelsen i Birkerød i en kortere periode, hvis du eksempelvis har en større opgave, som du gerne vil have løbende faglig sparring om.

Hvis du er forsker og/eller underviser på en forskningsinstitution eller læreanstalt, kan vi have fælles interesser i forhold til at afdække videnskabelig spørgsmål eller at gennemføre egentlige forsknings- og udviklingsprojekter på beredskabsområdet. 

Er du underviser og har behov for konkret viden om redningsberedskabet, så kan du finde et overblik i udgivelsen Redningsberedskabet i tal. Ellers er du også velkommen til at kontakte os.

Er du forsker, så kontakt os gerne for en indledende drøftelse om et muligt samarbejde fx fondsansøgninger.

Er du studerende og har lyst til at lave et projekt fx kandidatspeciale om et beredskabsfagligt emne, så kontakt os gerne. Vi har typisk ideer, der kan være velegnet til videre studier.

Studerende fra alle typer videregående uddannelser er velkomne til at kontakte os.

Andre aktører på redningsberedskabets område er naturligvis også velkomne til at kontakte os. Det kan være brugere af redningsberedskabet, virksomheder, institutioner eller interesseorganisationer. Der kan evt. være tale om ideer til fælles møder, analyser, oplæg på møder eller andet.

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.40