HazMat kemi katastrofe

Foto: Beredskabsstyrelsen

Et vigtigt redskab til beredskabsplanlægning

Nationalt Risikobillede er en periodisk sammenfatning af det løbende arbejde med at identificere og analysere samfundsmæssige risici. Publikationen hjælper læseren til at skabe bevidsthed om erkendte risici og vores viden om dem. Nationalt Risikobillede tjener som inspiration til myndigheder og andre organisationer og kan med fordel bruges som udgangspunkt for egen risikoanalyse, udarbejdelse af beredskabsplaner og øvelsesplanlægning. Publikationen kan dog læses uden særlige forudsætninger og henvender sig således til alle interesserede.   

 

Nationalt Risikobillede udkom første gang i 2013 og siden hen i 2017. Det næste Nationalt Risikobillede forventes at udkomme i 2021.

 

Publikationen opfylder desuden den europæiske civilbeskyttelsesmekanismes bestemmelse om risikovurderinger på nationalt niveau, og har dermed en dobbelt forankring i et dansk og et europæisk behov.

 

Nationale sårbarhedsrapporter og National Sårbarhedsudredning

Forgængeren til Nationalt Risikobillede var Nationale Sårbarhedsrapport, udgivet af Beredskabsstyrelsen for årene 2005 til 2010. Disse publikationer havde fokus på de væsentligste beredskabsmæssige hændelser, indsatser og initiativer som prægede det forløbne år samt relevante temakapitler. Alle publikationerne kan findes ved at følge det nedenstående link.

 

Tilbage i 2002 besluttede Folketinget, at der skulle gennemføres en national sårbarhedsudredning, hvis overordnede formål var at kortlæge samfundets sårbarhed og vurdere den civile sektors beredskab i forhold hertil.  På baggrund af dette udkom rapporten National Sårbarhedsudredning i 2004. Både hovedrapporten og de underliggende rapporter findes ved at følge linket nedenfor.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 18.09