Anders Moseholm: Derfor bliver vi ved med at søge.

Illustration: Anders Moseholm: Derfor bliver vi ved med at søge (2018).

Nationalt Risikobillede er en periodisk sammenfatning af beredskabsstyrelsens løbende arbejde med at identificere og analysere samfundsmæssige risici. Risikobilledet opdateres og udgives med fire-fem års mellemrum.

Arbejdsredskab med mange anvendelsesmuligheder

Publikationen hjælper læseren til at skabe bevidsthed om erkendte risici og kan anvendes som et afsæt for arbejde med beredskabsplanlægning og krisestyring.

Myndigheder, virksomheder og organisationer kan anvende Nationalt Risikobillede som inspiration til:

 

 • Udarbejdelse eller opdatering af egne specifikt tilpassede risikobilleder.
 • Mere detaljerede risiko- og sårbarhedsanalyser.
 • Formulering af strategiske målsætninger eller opmærksomhedspunkter i interne eller tværgående krisestabe.
 • Revision af beredskabsplaner og instrukser.
 • Kontinuitetsplanlægning for langvarige kriser.
 • Øvelser, træningsaktiviteter og undervisningsforløb.
 • Kapacitetsplanlægning og dimensionering ift. hændelsestyper.


Bred målgruppe

Nationalt Risikobillede henvender sig i princippet til alle, der har ansvar for, arbejder med eller blot interesserer sig for beredskab og samfundssikkerhed.

 

 • Særligt topledere og beredskabsplanlæggere i myndigheder samt i offentlige og private virksomheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner.
 • Deltagere i det nationale krisestyringssystem.
 • Beredskabsaktører i frivilligsektoren.
 • Undervisere og studerende på uddannelser med beredskabsfagligt indhold.
 • Befolkningen generelt.

 

Nationalt Risikobillede udarbejdes i tæt samarbejde med eksperter fra myndigheder og andre aktører.

Om Nationalt Risikobillede 2022

 • Hedebølger og tørke
 • Storme og orkaner
 • Oversvømmelser fra havet
 • Ekstremregn
 • Højvirulente sygdomme
 • Husdyrsygdomme
 • Vand- og fødevarebårne sygdomme
 • Nukleare ulykker
 • Ulykker med kemiske stoffer
 • Maritime ulykker
 • Transportulykker
 • Cyberhændelser
 • Terrorhandlinger
 • Rumhændelser
 • Afsnit om hændelsestypernes karakteristik, forekomst, konsekvenser og tendenser.
 • Eksempler på alvorlige hændelsesforløb, som har fundet sted i eller påvirket Danmark i nyere tid.
 • Fiktive ’Hvad nu hvis…’ scenarier.
 • Figurer, som illustrerer udfordringer knyttet til hændelsestypernes kendetegn samt deres mulige konsekvenser.

Nationalt Risikobillede, konsekvenser.

Nationalt Risikobilledes fokus er nationalt og er redaktionelt afgrænset til ikke at beskæftige sig med militære forhold. Der kan opstå afledte konsekvenser i Danmark af militære handlinger i udlandet. Det kan f.eks. dreje sig om cyberhændelser, som er inkluderet i Nationalt Risikobillede.

Sidst opdateret 2. marts, 2022 - Kl. 08.38