Overnatning i hal

Midlertidige overnatninger kan f.eks. finde sted i en idrætshal

Regler om midlertidig overnatning 

Ønsker man at overnatte i et lokale eller i en bygning, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, jf. byggelovgivningen, så er midlertidig overnatning muligt, hvis kravene om midlertidig overnatning i byggelovgivningen kan overholdes.

Bygningsreglementet (BR18) og den tilhørende vejledning til kapitel 5 har bestemmelser om midlertidig overnatning. Det er blandt andet muligt at overnatte midlertidigt på skoler, idrætshaller m.v. i højst 50 døgn pr. kalenderår.

Hvis der er tale om korterevarende overnatninger op til 7 døgn, kan disse blot meddeles kommunalbestyrelsen, hvis overnatningen sker inden for nogle forud godkendte rammer (der fremgår af bygningsreglementet) eller allerede er beskrevet i bygningens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

Hvis overnatningen skal ske på anden vis, kan den lokale kommunale bygningsmyndighed godkende overnatningen, jf. BR18 § 6 g.

Den midlertidige overnatning skal meddeles til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før, jf. BR18 § 6 g.

Meddelelse skal også gives til det kommunale redningsberedskab ved større midlertidige overnatninger, jf. § 3, stk. 3, i brandsynsbekendtgørelsen.


Midlertidig overnatning efter byggeloven
Beredskabsstyrelsen henviser til den lokale kommunes bygningsmyndighed samt til Social- og Boligstyrelsens vejledning om midlertidige overnatninger (bilag 11b til BR18) 


Midlertidig overnatning efter beredskabslovgivningen
Muligheden for en godkendelse af midlertidige overnatninger efter beredskabslovgivningen bortfaldt ved udgangen af 2021.

 

Vejledning om midlertidig overnatning

Social- og Boligstyrelsen har udgivet en vejledning til præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger (bilag 11b til bygningsreglementet)

 

 

 

Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 14.27