Overnatning i hal

Midlertidige overnatninger kan f.eks. finde sted i en messe- eller idrætshal

Godkendelse af midlertidig overnatning 

I 2021 vil det fortsat være muligt for borgere, virksomheder m.fl. at vælge at få behandlet et ønske om midlertidig overnatning - enten efter beredskabslovgivningen (af det lokale redningsberedskab) eller efter byggelovgivningen (af den lokale bygningsmyndighed).

 

BR18 og den tilhørende vejledning til kapitel 5 har nu eksplicitte bestemmelser om midlertidig overnatning i op til 5 døgn. Hvis disse bestemmelser efterleves (jf. BR18 § 152a), så kræves der ingen forudgående ansøgning (overnatningen skal dog meddeles kommunalbestyrelsen 14 dage før).

 

Det må således formodes, at ønsker om midlertidige overnatninger i op til 5 døgn med fordel for borgeren kan ske ved efterlevelse af BR18. Det må være op til borgeren at indhente vejledning hos kommunens bygningsmyndighed (på kommunens hjemmeside eller i afsnit 7.3.11 i BR18’s vejledning til kapitel 5 om midlertidige overnatninger) om denne mulighed.

 

I de tilfælde, hvor ansøger ønsker overnatning i en længere periode end 5 døgn, skal ansøger ifølge BR18 ansøge om en egentlig byggetilladelse, hvorfor det i disse tilfælde må formodes, at nogle vil foretrække at ansøge om en dispensation via beredskabslovgivningen (se mere nedenfor).

 

Muligheden for en godkendelse efter beredskabslovgivningen forventes dog at bortfalde ved udgangen af 2021.

 

Ansøgning om tilladelse iht. beredskabslovgivning

Så længe bekendtgørelserne nr. 174 og 212 er gældende, vil det kommunale redningsberedskab kunne give tilladelse til midlertidige overnatninger i op til 5 døgn.

 

Ligeledes vil der som hidtil ved overnatninger over 5 døgn kunne ansøges om dispensation fra § 5 hos Forsvarsministeriet.

 

I praksis kan ansøgningerne om overnatninger i mere end 5 døgn med fordel sendes til Beredskabsstyrelsen (BRS-KTP-BFO@brs.dk) med oplysning om:

  • Ansøgers navn og kontaktoplysninger
  • Dato og perioden af den ønskede overnatning
  • Adressen, hvor overnatningen skal foregå
  • Antal overnattende personer

 

Beredskabsstyrelsen vil så på vegne af Forsvarsministeriet anmode det lokale kommunale redningsberedskab om en udtalelse, hvori det kommunale redningsberedskab (som jo foretager brandsyn på lokaliteten) bedes om at tilkendegive, hvorvidt den ansøgte midlertidige overnatning på grundlag af en konkret vurdering findes brandsikkerhedsmæssig forsvarlig, samt hvilke vilkår der i givet fald bør stilles i en eventuel tilladelse.

 

Når Beredskabsstyrelsen har modtaget en udtalelse fra det kommunale redningsberedskab, vil styrelsen videresende ansøgningen til Forsvarsministeriet samt med styrelsens indstilling.

 

Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 14.27