Overnatning i hal

Midlertidige overnatninger kan f.eks. finde sted i en idrætshal

Regler om midlertidig overnatning 

Ønsker man at overnatte i et lokale eller i en bygning, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, jf. byggelovgivningen, så er midlertidig overnatning muligt, hvis kravene om midlertidig overnatning i byggelovgivningen kan overholdes.

Bygningsreglementet (BR18) og den tilhørende vejledning til kapitel 5 har bestemmelser om midlertidig overnatning i op til 5 døgn. Hvis disse bestemmelser efterleves (jf. BR18 § 152a), så kræves der ingen forudgående ansøgning (overnatningen skal dog meddeles kommunalbestyrelsen 14 dage før).

I de tilfælde, hvor ansøger ønsker overnatning i en længere periode end 5 døgn, skal der ifølge BR18 ansøges om en egentlig byggetilladelse.

Midlertidig overnatning efter byggeloven
Beredskabsstyrelsen henviser til den lokale kommunes bygningsmyndighed samt til Bolig- og Planstyrelsens vejledning om midlertidige overnatninger (bilag 11d til BR18).

Midlertidig overnatning efter beredskabslovgivningen
Muligheden for en godkendelse af midlertidige overnatninger efter beredskabslovgivningen bortfaldt ved udgangen af 2021.

 

Vejledning om midlertidig overnatning

Bolig- og planstyrelsen har udgivet vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatninger (bilag 11d til BR18-vejledningen).
Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 14.27