Danske brandfolk bekæmper omfattende skovbrande i Sverige i 2018.

Danske brandfolk bekæmper omfattende skovbrande i Sverige i 2018 (foto: EU).

Siden 1953 har Beredskabsstyrelsen støttet med personel og materiel i globale brændpunkter i det meste af verden. 


Internationale beredskabskapaciteter

For at kunne levere operative katastrofeindsatser i udlandet opretholder Beredskabsstyrelsen et internationalt beredskab bestående af både specialister, mandskab, indsatsmoduler og andet materiel, som kan udsendes til katastroferamte lande.


Personellet, som udsendes til internationale operative indsatser, er forankret i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje. Personelpuljen består af både ansatte i Beredskabsstyrelsen og frivillige med enten beredskabsfaglig baggrund eller civile med et særligt fagligt speciale. Personellet forberedes til deltagelse i internationale indsatser bl.a. ved at deltage i misionsforberedende kurser og øvelser.


Materiellet, som udsendes til internationale operative indsatser, er opbygget med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens nationale kapaciteter. Indsatsmoduler og andet materiel, som anvendes internationalt, er ofte særligt tilpasset til den internationale kontekst, det skal indsættes i, og det lever op til internationale standarder.

 

Internationalt samarbejde
Større ulykker og katastrofer kan være overvældende for det ramte land, og katastroferne respekterer ikke landegrænser. Der er derfor behov for et effektivt internationalt samarbejde for at kunne forbygge og bekæmpe store katastrofer og grænseoverskridende risici og trusler. Beredskabsstyrelsen deltager på den baggrund i en række internationale samarbejdsfora om beredskab.

 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens internationale katastrofeindsatser, kapaciteter, samarbejder og missionsforberedende uddannelsesaktiviteter via boksene herunder.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 09.53