Beredskabsstyrelsen indsat til assistance for Fødevarestyrelsen ved en smittet besætning i juni 2018.

Beredskabsstyrelsen støtter Fødevarestyrelsen ved opgaver relateret til fugleinfluenza.

Både i slutningen af 2020 og i starten af 2021 er der blevet konstateret udbrud af den smitsomme fugleinfluenza H5N8 i Danmark. I den forbindelse har Beredskabsstyrelsen støttet Fødevarestyrelsens nylige håndtering af sygdommen.

 

Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for at håndtere udbrud af husdyrsygdomme. Beredskabsstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med Fødevarestyrelsen og er på den måde en del af et veterinært beredskab. Det betyder, at Beredskabsstyrelsen bliver inddraget, når Fødevarestyrelsen planlægger og gennemfører indsatser relateret til eksempelvis fugleinfluenza.

 

I perioden 2020-2021 har Beredskabsstyrelsen støttet Fødevarestyrelsen med aflivning af fire smittede fjerkræbesætninger samt en besætning, der var under mistanke for at være smittet. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre har derudover opsamlet døde fugle i det fri og transporteret dem til undersøgelser for fugleinfluenza. Det er Fødevarestyrelsen, der leder aflivning af besætninger, der er smittede eller mistænkt smittede, og Beredskabsstyrelsen udfører forskellige opgaver i den forbindelse. Disse kan ifølge samarbejdsaftalen mellem styrelserne bestå i fx opstilling og betjening af rensepunkter, indfangning og aflivning under ledelse af Fødevarestyrelsen samt indledende rengøring og desinfektion af området.

 

Læs mere om den aktuelle situation vedrørende fugleinfluenza på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Samarbejds- aftaler

Når Beredskabsstyrelsen assisterer Fødevarestyrelsen ved eksempelvis besætninger, der er ramt af fugleinfluenza, så er arbejdsopgaverne defineret i den samarbejdsaftale, som de to styrelser har med hinanden.

 

Beredskabsstyrelsen har en lang række samarbejdsaftaler med andre myndigheder med henblik på, at myndighederne i fællesskab udnytter hinandens ressourcer bedst muligt.

 

Læs mere om Beredskabsstyrelsens nationale assistancer.