Drone benyttes i forbindelse med pumpeopgave. Oversvømmelse.


Når Beredskabsstyrelsen udsender international katastrofehjælp, kan hjælpen være sammensat af en række forskellige kapaciteter omfattende både specialister, mandskab, indsatsmoduler og andet materiel.


Beredskabsstyrelsen råder over en række kapaciteter, der ofte er behov for ved ulykker, kriser og katastrofer i udlandet. Kapaciteterne omfatter eksempelvis vandrensningsudstyr, der kan levere rent drikkevand i områder, hvor infrastrukturen er ødelagt som følge af en naturkatastrofe. Beredskabsstyrelsen kan for eksempel også opsætte et lejr- og logistikmodul, som kan hjælpe nødhjælpspersonale med at operere i katastroferamte områder uden at belaste det katastroferamte lands egne ressourcer.

Internationale kapaciteter

Beredskabsstyrelsen har en personelpulje, så kvalificerede og erfarne specialister med kort varsel kan udsendes til katastroferamte områder.  

Læs mere om BIP'en her

Ved større katastrofer er koordinering vigtigt. Det kan Beredskabsstyrelsen hjælpe med. 

Læs mere om koordinering her

Beredskabsstyrelsen har specialiseret sig i, hvordan farlige kemikalier og radioaktivt materiale kan opspores. 

Læs mere om sporing og prøver her

Beredskabsstyrelsen har specialiseret sig i at producere rent drikkevand gennem et mobilt vandrensningsanlæg. 

Læs mere om vandrensning her

Beredskabsstyrelsen har udviklet et selvforsynende mobilhospital, som inden for kort tid kan udsendes til katastroferamte områder.

Læs mere om mobilhospital her

Beredskabsstyrelsen yder ofte logistisk støtte ved store internationale indsatser. 

Læs mere om lejr og støtte her

Beredskabsstyrelsen kan støtte ved andre specifikke behov gennem justerbare moduler. 

Læs mere om andre moduler her


Styrelsen opbygger indsatsmoduler, som både kan bruges i Danmark og internationalt. Et modul er en pakke, der indeholder udstyr og mandskab. Alle katastrofer er forskellige, og derfor kan modulerne tilpasses og kombineres med andre moduler, så de passer perfekt til den situation, de skal bruges i.


Personellet, som udsendes til internationale operative indsatser, er oftest forankret i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje. Personelpuljen består primært af fastansatte sergenter og officerer i Beredskabsstyrelsen og af frivillige enten med beredskabsfaglig baggrund eller civile med et særligt fagligt speciale. Det kan eksempelvis være sundhedsfaglige eller håndværkere.
Personellet i puljen forberedes til kommende udsendelser til internationale missioner gennem forskellig missionsforberedende kompetenceudvikling.

 Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje og om styrelsens indsatsmoduler og andre kapaciteter via menuen til højre.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 09.54