Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at der for bygninger og grundarealer skal træffes driftsmæssige foranstaltninger på steder, hvor særlige brandfarlige forhold gør sig gældende, jf. beredskabslovens § 35, stk. 3.

 

Eksempelvis kan Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i henhold til beredskabslovens § 35, stk. 3, stille krav til grundarealer, hvor der samles mange mennesker (f.eks. musikfestivaller).

 

Hvis der er tale om en lokalitet, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om drift, vil eventuelle krav efter beredskabslovens § 35, stk. 3, som udgangspunkt alene finde anvendelse på de forhold, som bygningsreglementet ikke regulerer.

 

Sidst opdateret 22. juli, 2020 - Kl. 11.21