brandmænd og brand i garage

Foto: Colourbox.

I Redningsberedskabets Statistikbank kan du finde statistik over bl.a. udrykninger til brand, redning og miljøuheld eller opgørelser over alarmmeldingerne til redningsberedskaberne. Du kan også selv sammensætte statistikker ved at vælge egne kriterier for fremsøgning. Tallene kan fx præsenteres på landsplan, pr. region eller kommune eller for den enkelte brandstation. Du kan vælge mellem perioderne døgn, uge, måned eller år.

Opmærksomheden henledes på, at data vedr. det statslige og kommunale redningsberedskab løbende revideres, hvilket kan give anledning til afvigelser i statstikker i publikationer med forskelligt udgivelsesår, og hvis træk fra statistikbanken sker med store mellemrum.

Klik her for at komme til Statistikbanken


Har du spørgsmål til Redningsberedskabets Statistikbank, eller ønsker du at blive oprettet som bruger, kontakt venligst ODIN helpdesk på helpdesk@odin.dk. 

Normal drift

 

 

Dine muligheder som ansat i redningsberedskabet

Du har øget mulighed for at trække data ud, så du fx kan føre lokal statistik over dit eget redningsberedskabs aktiviteter. Du skal først oprettes som bruger i Statistikbanken for at kunne udnytte muligheden. Din lokale ODIN-administrator skal udfylde en brugeroprettelsesblanket og sende den til ODIN helpdesk på helpdesk@odin.dk.

Når du har brugeradgang til Statistikbanken, har du pligt til at kende og følge de gældende retningslinjer for brug af Statistikbanken. Det handler bl.a. om beskyttelse af personoplysninger.

Der er også en procedure for adgangsstyring til Statistikbanken for at værne om sikkerheden ved informationerne. I praksis er det din lokale administrator, der styrer redningsberedskabets brugerkonti til Statistikbanken, mens chefen for det lokale redningsberedskab har det formelle ansvar. Brugerrettighedsskemaet viser, hvilke funktioner du har adgang til i Statistikbanken med din brugertype.

Beredskabsstyrelsen har udviklet et Excelark, der kan anvendes og tilpasses af det enkelte redningsberedskab. Arket kan bruges til at beregne hovedtal for beredskabet om antal reelle, blinde og falske alarmer, afgangstider, responstider og overordnet hændelsestype. Det kan man bruge til fx nytårsparole. Du skal have adgang til ODIN for at kunne bruge arket.

Følg denne fremgangsmåde for at installere og bruge arket:

  1. Opret en ny mappe på din pc
  2. Download og gem filen udrykningsrapporter i mappen - link til download
  3. Højreklik på filen Analyse og vælg Gem link som (eller Gem destination som). Gem i den samme mappe - link til download
  4. Lav en søgning i ODIN
  5. Eksportér til Excel og gem i mappen
  6. Erstat filen udrykningsrapporter, med den netop hentede eksportfil fra ODIN (klik Ja til at erstatte filen)
  7. Åbn udrykningsrapporter (det er vigtigt, at dette gøres først)
  8. Åben Analyse og gem arket
  9. Klik rundt i Analyse-arket for at se resultatet
  10. Der findes mere vejledning i arket Start i Analyse

Du kan altid kontakte ODIN helpdesk på helpdesk@odin.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Nordic Fire Statistics

På statistikportalen Nordic Fire Statistics kan du sammenligne nordiske tal. På siden findes statistik om bygningsbrande og dødsbrande siden 2010 i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige.


Data stammer fra Beredskabsstyrelsen og de andre landes beredskabsmyndigheder.

 

 

 

OBS: brug af data

Data i Redningsberedskabets Statistikbank kommer primært fra redningsberedskabernes løbende indberetninger til indrapporteringssystemet ODIN.

Husk at angive Beredskabsstyrelsen – statistikbank.brs.dk eller anden dataleverandør ved videreformidling af data fra Redningsberedskabets Statistikbank.

Sidst opdateret 30. november, 2023 - Kl. 10.47