Et tomt møderum med 18 stole omkring et aflangt bord.

Foto: Colourbox

Ledelsens engagement i organisationens beredskabsplanlægning og krisestyring er afgørende for at opbygge og opretholde krisestyringskapacitet, og netop ledelsens involvering har en afsmittende effekt på de lavere niveauer i organisationen. Ledelsen skal gennem aktiv deltagelse i organisationens beredskabsplanlægning sikre et robust, fleksibelt og skalérbart beredskab. Det betyder bl.a., at det er ledelsens opgave at sætte retning og rammer for myndighedens beredskabsplanlægning. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en publikation med særlig fokus på topledelsens rolle og ansvar ift. beredskabsplanlægning og krisestyring.

Sidst opdateret 8. februar, 2023 - Kl. 12.24