internationalt netværk

Grafik: Colourbox.


Vi kan drage løbende nytte af det brede forsknings- og udviklingsarbejde i udlandet af relevans for redningsberedskabet. Viden og erfaringer udefra kan i nogle tilfælde anvendes direkte og i andre som inspiration til parallelle eller komparative analyser i Danmark. Beredskabsstyrelsen samarbejder bl.a. i regi af NordForsk, Nordic Fire Statistics og EU.

NordForsk

Nye forskningsprojekter om samfundssikkerhed i de nordiske lande


NordForsk finansierer i perioden 2020-2024 fire nye forskningsprojekter under NordForsk-programmet ”Nordic Societal Security in light of the emerging global and regional trends”. Tre af projekterne har deltagelse af danske forskningsinstitutioner. I alt ca. 44 mio. norske kroner fordeles på de fire projekter. Projekterne er udvalgt med udgangspunkt i en videnskabelig vurdering af projekternes kvalitet samt ud fra hensyn til bl.a. den nordiske merværdi, tematisk variation og projekternes tværgående geografiske fokus.

Beredskabsstyrelsen sidder i programkomiteen, medfinansierer en mindre del af bevillingen og vil følge den faglige fremdrift i projekterne tæt.

Læs mere om Societal Security programmet her og de fire nye forskningsprojekter herunder.

Projekt Deltagere
Climate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries
 • Københavns Professionshøjskole (projektleder), Danmark
 • Lund University, Sverige
 • Research Institutes of Sweden
 • The Arctic University of Norway
 • Norwegian University of Science and Technology
 • University Centre of the Westfjords, Island
NordicLink – Securing Nordic linear infrastructure networks against climate induced natural hazards
 • Norwegian Geotechnical Institute (projektleder)
 • Finnish Meteorological Institute
 • Chalmers University of Technology, Sverige
Nordic Fire and Rescue Services in the Twenty First Century
 • Lund University, Sverige (projektleder)
 • NTNU Social Research, Norge
 • NTNU Sociology and Political Science, Norge
 • RISE Fire Research, Norge
 • DTU, Denmark
Social exclusion, polarization and security in the Nordic welfare state
 • University of Helsinki, Finland (projektleder)
 • Aalborg University, Denmark
 • Södertörn University, Sverige
 • Nordic Safe Cities, Danmark
 • Safe Helsinki Network, FinlandNordisk brandstatistik

Beredskabsstyrelsen indgår i et samarbejde med beredskabsmyndigheder fra Estland, Finland, Island, Norge og Sverige om statistik på beredskabsområdet. Repræsentanter fra myndighederne drøfter løbende datakvalitet, systemer til indsamling af data mv. 

En fælles statistikportal er udarbejdet i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og de tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande. Tal for bygningsbrande og dødsbrande er tilgængelige via Nordic Fire Statistics.org.

EU-samarbejdet  

Beredskabsstyrelsen følger løbende forsknings- og udviklingsarbejdet i EU-regi relateret til civilbeskyttelsesområdet. Læring og viden fra international indsats og øvelser opsamles, ligesom Beredskabsstyresen afsøger mulighederne for at indgå i fælles projekter og analyseopgaver.

Læs om EU-Kommissionens fælles forskningscenter Joint Research Centre (JRC), der blandt andet har katastroferisikomanagement og krisemanagement på dagsordenen. 

Læs mere om vidensnetværk i regi af EU's civilbeskyttelsesmekanisme.

Nordisk forskning

NordForsk-logo

 • blev etableret i 2005 af Nordisk Ministerråd for at styrke den nordiske forskning
 • centrale interessenter er de nationale forskningsråd, universiteter og andre organer, som finansierer forskning
 • bringer nationale forskningsmiljøer sammen ved at finansiere og administrere forskningsprogrammer på baggrund af fællesnordiske prioriteringer
 • har som mål at øge kvaliteten, påvirkningskraften og effektiviteten af det nordiske forskningssamarbejde


Bestyrelsesposten i NordForsk varetages i Danmark af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.41