I mange rammeaftaler deltager repræsentanter for Danske Beredskaber i udarbejdelse af brugerspecifikationen. §60 selskaber m.fl., der i forbindelse med udbuddet har tilkendegivet interesse, kan benytte rammeaftalen.

 

Sidst opdateret 24. januar, 2022 - Kl. 13.04