Europa-Parlamentet og Europa Rådet vedtog i 2018 et EU-direktiv, som pålægger EU’s medlemslande at indføre offentlig varsling gennem mobile enheder. Siden da har en række danske myndigheder arbejdet på at muliggøre, at mobilbaseret varsling kan indføres i Danmark i løbet af 2022. Ultimo juni 2021 sender Forsvarsministeriet en del af systemet i udbud.

Advarsler skal komme via telemasterne
Det mobilbaserede varslingssystem kommer overordnet til at bestå af to elementer, der bliver placeret hos hhv. de danske mobiloperatører og myndighederne. Hos mobiloperatørerne stilles de såkaldte Cell Broadcast Centre, som modtager advarslerne fra myndighederne og sender dem ud til de korrekte telemaster. Hos myndighederne placeres en Cell Broadcast Entity (CBE), som er den maskine, der udfærdiger og koder advarselsbeskeden, der skal udsendes.

Regeringen besluttede i 2020, at det mobilbaserede varslingssystem skal basere sig på cell broadcast og skal derfor nu indkøbe en CBE. Med denne kan myndighederne sende advarsler via telemasterne til mobiltelefoner i markerede områder.

- Vi bygger et cell broadcast-system og indkøber en CBE, fordi det har en række fordele i forhold til den måde, myndighederne advarer på i dag. For det første vil både borgere og besøgende i Danmark modtage advarsler om ulykker og katastrofer direkte på deres mobiltelefoner. For det andet kan de involverede personer modtage information og handlingsanvisninger hurtigere, end det er tilfældet i dag. Og for det tredje vil systemet sikre en geografisk målrettet måde at advare på, siger projektleder Tue Michan fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Det mobilbaserede varslingssystem vil udsende advarsler til alle mobiltelefoner i et nærmere defineret område uden at indsamle information, placering eller anden data fra telefonerne.

Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der står for selve udbuddet. Efter implementering forvaltes systemet af Beredskabsstyrelsen.

Leverandører kan byde indtil september
Projektet bag det mobilbaserede varslingssystem er forankret i Forsvarsministeriet og er et samarbejde med Justitsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Siden januar i år har projektet udarbejdet udbudsmaterialer, som stiller en række krav til en kommende leverandør. Interesserede leverandører kan fra ultimo juni og frem til september i år byde på udbuddet af CBE-systemet.

Det forventes, at Forsvarsministeriet kan tildele kontrakten til oktober.