Brand

 • Hvordan man kan sætte ind over for specifikke typer af brand - f.eks. naturbrande - i Danmark og udlandet?
 • Hvis dine spørgsmål drejer sig om en konkret brand i Danmark, skal du kontakte det relevante kommunale redningsberedskab (brandvæsen). Se oversigt her.

 

Forebyggelse af brand og andre ulykker

 • Hvordan minimerer du risikoen for, at der opstår brand i hjemmet, eller når du f.eks. bruger ukrudtsbrænderen?

 

Hændelser med kemiske stoffer

 • Information om kemiske stoffer, og hvordan de virker, herunder også kemiske kampstoffer som sarin o.l.
 • For konkrete hændelser med kemiske stoffer, kontakt den relevante politikreds.

 

Krisekommunikation og varsling

 • Hvordan kommunikerer myndighederne, når Danmark rammes af større ulykker og katastrofer?
 • varslingssystemet, herunder sirener og mobilbaseret varsling.

 

Krisestyring og beredskabsplanlægning

 • Hvordan er krisestyringssystemet i Danmark skruet sammen?
 • Hvem har ansvar for hvad?

 

Nukleare hændelser

 • Hvad gør myndighederne, hvis der opstår nukleare hændelser i eller nær Danmark?
 • For sundhedsrelaterede spørgsmål i den anledning, kontakt sundhedsstyrelsen.

 

Større kriser og katastrofer i udlandet

 • Hvordan sætter man ind over for større kriser og katastrofer?

 

Voldsomt vejr

 • Hvad gør myndighederne, hvis Danmark rammes af voldsomt vejr som f.eks. skybrud, storm eller stormflod?

Pressetelefonen

Pressetelefonen er bemandet døgnet rundt. Fra 9-15 på hverdage svarer pressemedarbejderen pressetelefonen.

 

Uden for det tidsrum træffer du vagthavende, som kan hjælpe med visse forespørgsler.

Sidst opdateret 2. juni, 2022 - Kl. 09.37