Redningsberedskabets data- og vidensudvalg blev nedsat som et permanent udvalg i 2021. Udvalget skal styrke vidensudviklingen og -samarbejdet på beredskabsområdet gennem koordination, drøftelse og prioritering af relevante forhold på data- og vidensområdet i det samlede redningsberedskab. Udvalget skal være med til at sikre, at det samlede redningsberedskab arbejder ud fra et evidensbaseret grundlag.

 

Udvalget består af repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber – koordineret gennem Danske Beredskaber – og Beredskabsstyrelsen.

 

I regi af udvalget skal der bl.a.:

 

  • Etableres et analyseprogram til at fremme udviklingen af ny viden på dataområdet i redningsberedskabet.
  • Ske koordination og prioritering af analytiske værktøjer, der kan medvirke til at understøtte anvendelsen af data i udviklingen af redningsberedskabet.
  • Indsamles og videreformidles erfaringer fra f.eks. konferencer og workshops vedrørende evidens og udvikling af ny viden på beredskabsområdet.
  • Sættes fokus på omsætning af viden - så viden får betydning i praksis.

 

Herunder er implementeringen af robusthedsundersøgelsens anbefalinger 6, 7 og 8 om data, analyse og viden samt eksempler på god praksis forankret i udvalget.

 

Udvalget refererer til en referencegruppe bestående af relevante samarbejdspartnere, forskere og specialister, der skal medvirke til at kvalificere og perspektivere udviklingsaktiviteterne.

Om udvalget

  • Beredskab 4K
  • Beredskab Øst
  • Hovedstadens Beredskab
  • Danske Beredskaber
  • Beredskabsstyrelsen

Redningsberedskabets data- og vidensudvalg blev nedsat på baggrund af anbefalinger i Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering.

Sidst opdateret 14. juli, 2021 - Kl. 13.22