Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i Beredskabsstyrelsen, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Beredskabsstyrelsen, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du:

 

 • er samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Beredskabsstyrelsen samarbejder med
 • er ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Beredskabsstyrelsen
 • er eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos Beredskabsstyrelsen
 • er frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Beredskabsstyrelsen
 • arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.

 

Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

 

Det betyder bl.a., at der muligvis kan gives aktindsigt i din henvendelse efter offentlighedslovens almindelige regler. Det betyder endvidere, at du ikke er beskyttet i de tilfælde, hvor din indberetning vedrører tavshedsbelagte oplysninger, ligesom du ikke er beskyttet af whistleblowerloven imod repressalier fra din arbejdsgiver.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

 

Ordningen kan ikke benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, oplysninger relateret til sager inden for strafferetsplejen, oplysninger omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt eller advokaters tavshedspligt.

 

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1.

 

Hvordan kan du kontakte os:

Du kan kontakte whistleblowerordningen ud fra nedenstående kontaktoplysninger. Bemærk de efterfølgende afsnit om muligheden for henvendelse, som sikrer anonymitet.

 

Beredskabsstyrelsen

Datavej 16

3460 Birkerød

BRS-KTP-WHISTLEBLOW@brs.dk

 

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du indberette via dette link: https://brs.sit-wb.dk/

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Forsvarsministeriets koncerns netværk, eller ved at klikke på linket her på siden, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Forsvarsministeriets koncerns netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://brs.sit-wb.dk/ i en browser på en computer, der ikke er tilkoblet Forsvarsministeriets koncerns netværk.

 

Om anonymitet og fortrolighed

Beredskabsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

 

Beredskabsstyrelsens whistleblowerenhed er forankret i Ledelsessekreatariatet, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Beredskabsstyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Beredskabsstyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen http://brs.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Beredskabsstyrelsens netværk.

 

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Beredskabsstyrelsen eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal:

Datatilsynets whistleblowerordning


Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun skriftligt med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

 

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning. Derfor er det vigtigt, at du gemmer koden.

 

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Andre relevante kontakter

Vi har nultolerance overfor al form for krænkende adfærd.

En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister.

Læs mere på respektforhinanden.dk

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

E-mail: FPS-KTP-OPRK@fiin.dk

Tlf. 3266 5163

Se mere på intranettet: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Arbejdsmiljo/Sider/konflikthaandtering-mistrivsel.aspx

Svar på spørgsmål i fm. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på HR-Portalen.

Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Ved spørgsmål ifm. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø skal du kontakte din chef/leder. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisationen ved din enhed kontaktes.

Veterancentrets døgntelefon er for personer tilknyttet Forsvarsministeriets koncern, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

Tlf. 728 19700 døgnet rundt

I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.

Veterancentrets hjemmeside

Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt

E-mail: social@80608030.dk

Hjemmeside: 80608030.dk

Sidst opdateret 15. december, 2021 - Kl. 15.52