Grafik - Beredskabsstyrelsen på sociale medier

Collage

Formålet med profilerne er at gøre det muligt for personer med interesse for beredskab og Beredskabsstyrelsens arbejde at modtage og dele information.

 

Facebook

Beredskabsstyrelsen har ni profiler på Facebook: en for hvert af styrelsens seks operative centre, en for styrelsens tekniske skole i Tinglev, en for sergentskolen og en for officerskolen. Dertil kommer en enkelt kampagnesiden.

Beredskabscentrenes sider på Facebook retter sig mod værnepligtige og frivillige, som er tilknyttet de enkelte centre, centrenes fastansatte personale og naturligvis alle andre, som er interesserede i Beredskabsstyrelsens virksomhed.

Teknisk Skoles facebook-profil retter sig særligt mod skolens kursister og fastansatte personale, men ligesom for centres vedkommende også alle andre, der er interesserede i det statslige redningsberedskab og styrelsens virksomhed i øvrigt.

På de enkelte sider kan man orientere sig om lokale forhold ved centrene og skolen. Det kan f.eks. være informationer om udrykninger, nye hold, eksaminer, kurser og praktiske forhold. Og så giver siderne naturligvis også brugerne mulighed for at udveksle informationer med hinanden.

Styrelsen i billeder

På Instagram deler Beredskabsstyrelsens billeder fra styrelsens arbejde rundt omkring i landet. Profilen henvender sig til alle, der har lyst til at følge med i katastrofeberedskabets arbejde.

Følg os på Instagram

For de professionelle

Beredskabsstyrelsen har en LinkedIn-profil, hvor ledige jobs i organisationen bliver slået op. Her kan du også læse nyt om vores arbejde med katastrofeberedskab i Danmark og udlandet. 

Følg os på LinkedIn

 

Twitter

Beredskabsstyrelsen har syv officielle myndighedsprofiler på Twitter. Ved at følge disse profiler kan interesserede få et løbende indblik bag kulisserne i Danmarks katastrofeberedskab og få viden om beredskabsarbejde generelt og Beredskabsstyrelsens aktiviteter specifikt.

De syv profiler dækker styrelsens hovedansvarsområder inden for nationalt og internationalt katastrofeberedskab, forebyggelse, beredskabsfaglige øvelser, planlægning, krisestyring og krisekommunikation.

 • Hovedprofilen tweeter om Beredskabsstyrelsens arbejde med #katastrofeberedskab. Risiko- & krisekommunikation ved skybrud, storme & andre større hændelser.
  @brs.dk

 • Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen tweeter om katastrofeberedskab og Beredskabsstyrelsens operative beredskab.
  @BRSNationalt

 • Chefsergent og kampagnemedarbejder i Beredskabsstyrelsen, Mads Dalgaard, tweeter om brandforebyggelse, kampagner og beredskab.
  @BRSmdalgaard

 • Chef for Beredskabsstyrelsens internationale beredskab, Jens Oddershede, tweeter på engelsk om styrelsens missioner til katastrofer i udlandet.
  @DEMAJOddershede

 • Chef for Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab, Steen Nordstrøm, tweeter mest om nuklear sikkerhed og beredskab.
  @BRSSNordstrom

 • Engelsk profil, der på skift bemandes af styrelsens medarbejdere, der er udsendte i verdens brændpunkter.
  @DEMAdkglobal

 • Styrelsens officielle engelske profil, hvorfra der tweetes om krisekommunikation på engelsk ved større hændelser. 
  @DEMA_eng

 

Twitter Feed

Indhold fra Twitter kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 10. september, 2020 - Kl. 14.36