Kampagneinitiativerne er rettet mod forskellige målgrupper og skal medvirke til at forebygge brande og andre ulykker, og at følgerne bliver så begrænsede som muligt, hvis de alligevel opstår. 

 

Den befolkningsrettede forebyggelse sker gennem holdnings- og adfærdsbearbejdende initiativer, og skal ses i sammenhæng med den regelbaserede forebyggelse, som f.eks. kan give sig udtryk i regler om etablering af brandalarmeringsanlæg, afstandskrav og flugtveje.

 

Alle kampagneoplæg og materialer kan frit anvendes af de kommunale redningsberedskaber og andre, der ønsker at forebygge brand.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.58