Fare for alm. borger

Du kommer typisk i kontakt med kemiske stoffer i dit hjem i forbindelse med rengøringsmidler.

Det kan jeg godt selv klare

 

Hvis uheldet ikke er større, end du selv kan tørre det spildte op med for eksempel noget køkkenrulle, så er det ok at gøre dette. Den brugte køkkenrulle kan kommes i en lukket plastpose, som skal afleveres der, hvor du normalt afleverer kemikalieaffald.

 

Har du været i kontakt med et kemisk stof, er det altid en god ide at skylle stoffet af huden med koldt eller lunkent vand. For mange stoffer vil brug af sæbe gøre det lettere at fjerne stoffet.

 

Er stoffet kommet på noget tøj, så tag tøjet af. Undgå at trække forurenet tøj over hovedet.

 

Hvis der der nogen, der har været i kontakt med eller har indtaget et kemisk stof så kontakt eventuelt Giftlinjen - 82 12 12 12.

 

Det kan jeg ikke selv klare

 

Ved større uheld skal du ringe 1-1-2 for at få fat på det lokale redningsberedskab. Er uheldet sket indendørs, så åben eventuelt et vindue for at sikre udluftning og forlad herefter rummet. Husk at få alle med ud. Er uheldet sket udenfor, så gå væk fra stedet op mod vinden.

 

Husk at give en eventuel ambulance information om stoffet med, så skadestuen ved, hvad der er sket.

 

Du kan finde mere information om kemiske stoffer på kemikalieberedskab.dk.

Information om kemiske stoffer

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.23