Beredskabsstyrelsens dataansvar

Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger som Beredskabsstyrelsen behandler om ansatte, frivillige, værnepligtige, borgere mv.

 

Beredskabsstyrelsens behandling af persondata

Beredskabsstyrelsen behandler personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Personoplysningerne anvendes i forbindelse med den konkrete sagsbehandling eller henvendelse samt til forskning og statistik.

 

Oplysningerne kan blive delt med andre myndigheder inden for Forsvarsministeriets område samt blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der er fælles dataansvar mellem myndighederne. I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, for eksempel et andet ministerium, hvis Beredskabsstyrelsen finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

 

Dine rettigheder

Når Beredskabsstyrelsen behandler dine personoplysninger har du som registreret følgende rettigheder:

  • Retten til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Retten til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger  
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • I visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk Ved anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset handling eller indsigelse, skal dette sendes til Beredskabsstyrelsen via følgende kontaktinfo:

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Beredskabsstyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Navn: Christina Carstensen
Telefon: +45 72 81 01 21
Mail: FMN-KTP-DPO@FMN.dk  
E-boks: Beredskabsstyrelsen, angiv databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

 

Håndtering af e-mails

Når du skriver til Beredskabsstyrelsen på brs@brs.dk , sendes din e-mail til en central postkasse i Beredskabsstyrelsen. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til de respektive kontorer.

 

Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Beredskabsstyrelsen bruger kun dine personoplysninger til at kunne svare på din e-mail.

 

Kontakt Beredskabsstyrelsen

Med Digital Post Med NemID og Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Beredskabsstyrelsen. Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret.

  • Som borger kan du bruge Digital Post med NemID og modtage svar i e-Boks og Borger.dk
  • Som ansat i en myndighed kan du skrive til os fra for eksempel virk.dk
  • Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os fra virk.dk.

Læs mere om digital post som borger på Borger.dk og som virksomhed på Virk.dk.

Du kan også vælge at sende os en helt normal e-mail til brs@brs.dk som hverken er signeret eller krypteret.

 

Anonymitet og statistik ved hjælp af cookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart.

Læs mere om vores brug af cookies

Sidst opdateret 13. juli, 2020 - Kl. 11.49