Islamabad 2021

Foto: Beredskabsstyrelsen.

I august har danske myndigheder med Udenrigsministeriet og Forsvaret i spidsen arbejdet på at evakuere statsborgere og personer med tilknytning til Danmark fra Afghanistan. Beredskabsstyrelsen har været en integreret del af evakueringsindsatsen og løst opgaver i to spor: Et internationalt og et nationalt.

 

Internationalt har Beredskabsstyrelsen rekrutteret og udsendt en række læger og sygeplejersker. Sundhedspersonellet har været til stede i Islamabad og på flyene mod Danmark, hvor de har undersøgt og behandlet de evakuerede og danske myndighedspersoner. Enkelte læger og sygeplejersker er fortsat til stede i Islamabad for at bistå de svenske myndigheder.

 

Evakuerede Islamabad lufthavn.

Evakuerede i lufthavnen i Islamabad. Foto: Beredskabsstyrelsen.

 

Sammen med sundhedspersonellet har Beredskabsstyrelsen udsendt teamledere, der har fungeret som forbindelsesofficerer til Beredskabsstyrelsens stab i Danmark og til de øvrige myndigheder.

 

De udsendte læger og sygeplejersker indgår i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje, der med kort varsel kan udsendes til internationale katastrofemedicinske opgaver.

 

Nogle af Beredskabsstyrelsens udsendte hviler i Islamabad lufthavn.

Nogle af Beredskabsstyrelsens udsendte hviler i Islamabad lufthavn. Foto: Beredskabsstyrelsen.

 

Beredskabsstyrelsen sendte desuden hundredevis af tæpper til Islamabad til brug i lufthavnen.

 

Københavns Lufthavn.

Udsnit af setuppet i Københavns Lufthavn. Foto: Beredskabsstyrelsen.

 

Nationalt har Beredskabsstyrelsen med kort varsel i samarbejde med andre myndigheder opført, bemandet og drevet faciliteter i Københavns Lufthavn til modtagelse af de evakuerede. Faciliteterne har bl.a. omfattet telte, belysning, senge og tæpper.