Officerer2

Ordreudgivelse ved indsats.

Beredskabscentres døgnberedskab er bemandet med 12 specialuddannede værnepligtige og 3 befalingsmænd med henblik på at kunne løse omfattende, specialiserede og mandskabskrævende opgaver.

På Beredskabsstyrelsen Bornholm er døgnberedskabet bemandet med 9 værnepligtige og 2 befalingsmænd.

Ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er døgnberedskabet bemandet med 1 frivillig og 1 befalingsmand. Derudover kan der inden for 30 minutter afgå 5 frivillige og 1 befalingsmand og yderligere inden for 60 minutter afgå yderligere 7 frivillige og 1 befalingsmand.


Døgnberedskabet er fleksibelt opbygget, og kan opdeles i mindre enheder, der kan indsættes på forskellige måder. Det forekommer eksempelvis ofte ved skader efter voldsomt vejr.


Beredskabscentrenes døgnberedskab genetableres hurtigst muligt efter alarmering, det sikrer, at det statslige redningsberedskab har mulighed for at assistere ved flere samtidige hændelser, og at beredskabscentrene kan sende supplerende mandskab og yderligere materiel eller afløsningsmandskab ud til hændelser, der kræver assistance udover udrykningsvagten.


Mandskabet på beredskabscentrene udgør samtidig en national strategisk reserve, der som en central del af katastrofeberedskabet kan indsættes over hele landet inden for ca. 2 timer.

Ud fra det aktuelle risikobillede og erfaringerne fra tidligere hændelser er det statslige redningsberedskab dimensioneret, så det kan stille med op til 180 mand i ca. 30 dage til en kontinuerlig indsats.

Indlæser

Sidst opdateret 31. juli, 2020 - Kl. 10.12