Officerer2

Ordreudgivelse ved indsats.

Beredskabsstyrelsens assistanceberedskab er bemandet med værnepligtige og vagthavende døgnet rundt, med henblik på at kunne løse omfattende, specialiserede og mandskabskrævende opgaver.

 

Beredskabsstyrelsens assistanceberedskab genetableres hurtigst muligt efter alarmering, det sikrer, at det statslige redningsberedskab har mulighed for at assistere ved flere samtidige hændelser, og at beredskabscentrene kan sende supplerende mandskab og yderligere materiel eller afløsningsmandskab ud til hændelser, der kræver assistance udover udrykningsvagten.


Mandskabet på beredskabscentrene udgør samtidig en national strategisk reserve, der som en central del af katastrofeberedskabet kan indsættes over hele landet inden for ca. 2 timer.

Ud fra det aktuelle risikobillede og erfaringerne fra tidligere hændelser er det statslige redningsberedskab dimensioneret, så det kan stille med op til 180 mand i ca. 30 dage til en kontinuerlig indsats.

Sidst opdateret 31. juli, 2020 - Kl. 10.12