Danske brandfolk bekæmper omfattende skovbrande i Sverige i 2018.

Danske brandfolk i Sverige

I Beredskabsstyrelsen arbejder vi for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet for at forebygge og afhjælpe ulykker og katastrofer bedst muligt. Arbejdet er meningsfuldt og kræver samarbejde og engagement. Det stiller store krav til medarbejdere, ledere og organisationen.

 

Uanset hvilken stilling man varetager i Beredskabsstyrelsen, arbejder man i bred forstand med beredskab; nationalt, internationalt, ved operative indsatser eller bag skrivebordet. Vi løser skiftende opgaver på et kvalitativt højt niveau – uanset om man er i uniform eller i civil. Vores medarbejdere og lederes indsats gør nemlig den afgørende forskel for vores beredskabsmæssige parathed.

 

Handlekraft, Engagement, Samarbejde og Troværdighed

Det kræver handlekraft, engagement, samarbejde og troværdighed at løse opgaverne i Beredskabsstyrelsen. Vi har en værdibaseret personalepolitik, der er med til at skabe ramme for det daglige samspil mellem medarbejdere og chefer om at opfylde styrelsens mission. Personalepolitikken er udarbejdet i tæt dialog mellem medarbejdere og ledelse på tværs af Beredskabsstyrelsen.

 

Beredskabsstyrelsens trivselsstrategi er baseret på den grundlæggende opfattelse, at trivsel og gode resultater går hånd i hånd på en arbejdsplads, og at fleksibilitet mellem medarbejdere og arbejdsplads går begge veje. Trivselsstrategien er en personalepolitisk strategi under den overordnede og værdibaserede personalepolitik.

 

En social og mangfoldig arbejdsplads

Vi har en god og afslappet omgangsform og understøtter gerne et udbud af sociale og faglige aktiviteter på arbejdspladsen, der spænder bredt fra julefrokost til faglige gå-hjem-møder.

 

Beredskabsstyrelsen er en inkluderende arbejdsplads, hvor alle er velkomne uanset baggrund. Vi arbejder derfor strategisk med mangfoldighed og inklusion. Vi har nul-tolerence over for krænkende adfærd.

 

Strategisk kompetenceudvikling

Dygtige medarbejdere og ledere er en forudsætning for den gode opgaveløsning. Vi har derfor udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi, der skal understøtte et systematisk og strategisk fokus på at udvikle alle medarbejdere for at sikre, at vi både her og nu og i fremtiden har de kompetencer, der skal til, for at vi kan løse vores opgaver effektivt og succesfuldt. Kompetenceudviklingsstrategien skal desuden skabe grobund for en lærerig og attraktiv arbejdsplads, hvor udvikling, udfordringer og trivsel er i fokus.

 

Vi arbejder desuden med fokuserede udviklingsforløb for at sikre, at Beredskabsstyrelsen udvikler medarbejdere, der kan lede, videreudvikle og optimere opgaveløsningen inden for Beredskabsstyrelsens ansvarsområde.

 

FOKUS på kompetenceudvikling

I Beredskabsstyrelsen er kompetenceudvikling et fælles ansvar. Det centrale forum for aftaler om kompetenceudvikling er den årlige medarbejderudviklingssamtale (FOKUS). Samtalerne er et vigtigt redskab i forhold til det løbende arbejde med at skabe gode vilkår for den strategiske kompetenceudvikling til gavn for medarbejdere, ledelse og den samlede organisation. 

Sidst opdateret 18. august, 2020 - Kl. 11.33