Om uddannelsen

Uddannelse i Stabsstøtte og Teknisk Service (logistik) gennemføres for personel og frivillige i det kommunale og statslige redningsberedskab, der er designeret til at fungere som stabshjælpere, udføre indkvartering og forplejningsopgaver, eller på anden måde udføre logistisk støtte i redningsberedskabet.

 

Stabsstøtte og Teknisk Service er en modulopbygget uddannelse målrettet opgaverne på manuelt niveau inden for redningsberedskabets støttefunktioner, herunder funktionen som stabshjælpere på en vagtcentral eller kommandostation, samt på et kommandostade eller skadested i øvrigt. Eksempler på  opgaver: drift af indkvarteringsfaciliteter for evakuenter, fremstilling og udlevering af forplejning og andre logistiske støttefunktioner.

 

Uddannelsen dækker fire hovedtemaer: En grundlæggende basisviden om arbejdssikkerhed, beredskabets opbygning m.m., der er obligatorisk for alle (modul 1-3 á i alt 30 timers varighed); ét tema med fokus på stabshjælp; ét tema med fokus på indkvartering og forplejning; og ét tema med fokus på̊ klimarelateret redningsarbejde.


Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen Stabsstøtte og Teknisk Service er personer, der skal varetage opgaver inden for redningsberedskabets støttefunktioner, herunder funktionen som stabshjælpere, opgaven med drift af indkvarteringsfaciliteter, fremstilling og udlevering af forplejning, samt andre logistiske støttefunktioner i redningsberedskabet i Danmark.


Deltagerforudsætninger

Modul 1-3 i denne uddannelse erstatter den hidtidige fællesuddannelse for frivillig personel i redningsberedskabet. Alt beredskabsfagligt personel skal inden deres beredskabsfaglige uddannelse påbegyndes have gennemført Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelse ”Førstehjælper med særligt ansvar” af 12 timers varighed. Desuden skal beredskabsfagligt personel tillige have gennemført ”uddannelse i håndtering af tilskadekomne” inden afslutningen af uddannelse indenfor eget fagområde.

 

Varighed: 354 timer

 

Sidst opdateret 4. september, 2020 - Kl. 09.06