brandmand foran brændende hus

Foto: Colourbox

Statistik

Beredskabsstyrelsen udgiver statistik om de kommunale brandvæseners indsatser samt om Beredskabsstyrelsens assistancer. Du kan finde oplysninger om fx antallet af udrykninger til færdselsuheld, afgangs- og udrykningstider, hændelsestyper og brandforløb.

 

Vidste du eksempelvis at...

  • De kommunale brandvæsener gennemfører ca. 40.000 udrykninger om året med et mandtimeforbrug på i alt ca. 225.000 timer.
  • Af udrykningerne er ca. 20.500 til reelle alarmer, heraf ca. 3.500 til brand eller fare for brand i privat beboelse.
  • Brande i privat beboelse, hvortil de kommunale brandvæsener kaldes ud, opstår hyppigst i køkken, stue samt fyrrum, depotrum, hobbyrum og lignende.
  • Beredskabsstyrelsen gennemfører ca. 650 indsatser årligt med et samlet mandtimeforbrug på ca. 50.000 timer. 
  • De kommunale redningsberedskab var fremme på skadestedet inden for 10 minutter i 77 % af udrykningerne og inden for 15 minutter ved 95 % af udrykningerne. I gennemsnit var første køretøj fremme 7 minutter og 53 sekunder, efter alarmen tikkede ind.


Find selv mere statistik

I den årlige udgivelse Redningsberedskabet i tal kan du finde tabeller, der giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og aktivitet i Danmark. Rapporten indeholder også statistik om Beredskabsstyrelsens assistancer og antallet af dødsbrande i Danmark.

Du kan også selv finde mere statistik i Redningsberedskabets Statistikbank. Her kan du selv sammensætte tabeller ved at tilpasse din søgning. Man kan fx præsentere tal på landsplan, pr. region eller kommune. Du kan også vælge at få tallene præsenteret pr. døgn, uge, måned eller år. 

 

Har du brug for hjælp til din søgning i Statistikbanken, er du altid velkommen til at kontakte Beredskabsstyrelsen. Du kan få hjælp til statistik på helpdesk@odin.dk.

 

Analyser

Beredskabsstyrelsen udgiver løbende analyser inden for forskellige temaer på beredskabsområdet. Eksempler på temaer er dødsbrande, brandårsager, redningsberedskabets praksis og udrykninger. Herunder kan du se de nyeste udgivelser.

Datagrundlag

Indholdet i Redningsberedskabet i tal og Redningsberedskabets Statistikbank bygger på data, der primært kommer fra ODIN.

Statistik om dødsbrande og omkomne i brand bygger på Beredskabsstyrelsens database over dødsbrande i Danmark.

Vi bruger befolkningstal fra Danmarks Statistik.

ODIN er redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem. De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsens centre indrapporterer oplysninger, hver gang de har været kaldt ud til eller assisteret ved en indsats.

Beredskabsstyrelsen driver og udvikler ODIN-systemet.

Læs mere om ODIN her.

Redningsberedskabets Statistikbank har været i drift siden 2010.

Beredskabsstyrelsen arbejder i 2020/2021 med udvikling af en ny platform for fremstilling af data til relevante brugere.

Nordic Fire Statistics

På statistikportalen Nordic Fire Statistics kan du sammenligne nordiske tal. På siden findes statistik om bygningsbrande og dødsbrande siden 2010 i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige.


Data stammer fra Beredskabsstyrelsen og de andre landes beredskabsmyndigheder.

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.23