Brandfarlige virksomheder

Der gælder særlige regler om brandsikkerhed på virksomheder, institutioner eller andre steder, hvor man vil håndtere eller opbevare et brandfarligt stof. Beredskabsstyrelsen har bekendtgørelser for gasser, brandfarlige og brændbare væsker, brændbare faste stoffer og visse andre kemiske stoffer.

 

Hvis der er tale om en bygning med brandfarlige stoffer, er det vigtigt at være opmærksom på, at Beredskabsstyrelsens regler er særlovgivning, der supplerer byggelovgivningen (bygningsreglementet). Der vil typisk være tale om, at Beredskabsstyrelsens regler skærper visse af byggelovgivningens almindelige bestemmelser om brand.

 

De kommunale redningsberedskaber udsteder tilladelserne til håndtering eller opbevaring af brandfarlige stoffer. 

 

Find flere informationer omkring reglerne for de brandfarlige stoffer nedenfor eller under Brandfarlige virksomheder og oplag.

 

Brandsyn

De kommunale redningsberedskaber fører tilsyn med brandfarlige virksomheder og steder, der er omfattet af særlige driftsmæssige brandkrav. Tilsynet kaldes ”brandsyn”.

 

Find mere information om brandsyn nedenfor eller under Brandsyn

 

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 14.12