Pandoraproces

Pandora-cellens arbejdsprocess. Grafik: Beredskabsstyrelsen. 

Hvad er en Pandora-celle?

Pandora-cellen er et supplement til en krisestyringsstab. Under en igangværende krise er det cellens opgave at se fremad og vurdere, hvilke udfordringer, som organisationen kan stå overfor på kortere eller længere sigt, samt at bidrage med konkrete opmærksomhedspunkter. En krisesituation vil som oftest indebære, at der er knaphed på tid og ressourcer. Det er derfor ofte vanskeligt, at 

 

  • Se tilbage 
    Huske på læring fra tidligere situationer og undgå at gentage de samme fejl.
  • Se sig omkring
    Være opmærksom på omgivelserne og på svage signaler der tyder på, at noget større kan være på vej.
  • Se fremad
    Foregribe det næste, som vil ske.

 

Ved på forhånd at varetage denne opgave i en separat celle sikrer man, at der bliver afsat ressourcer til at løse den og at der gøres en målrettet og analystisk indsats for at skabe det bedst mulige overblik og fremsyn. På denne måde styrkes den samlede krisestyringsindsats.

 

Pandora-cellen arbejder som udgangspunkt uafhængigt af den resterende krisestab, men leverer regelmæssigt et output til kriseledelsen i form af et resume af sin analyse. Dette output består af 3-5 opmærksomhedspunkter, som er potentielt problematiske forhold, kriseledelsen bør overveje. Det er op til kriseledelsen selv at tage højde for opmærksomhedspunkterne i det omfang, det findes relevant.

Kom godt i gang med fremtidscellen

For at komme i gang med Pandora-cellen anbefales det at downloade  konceptpapiret som deltaljeret beskriver konceptet og giver en praktisk vejledning til, hvordan en fremadskuende, analytisk celle kan etableres og drives som et selvstændigt tillæg til krisestyringsstaben. Det kan også være en fordel at afprøve konceptet i forbindelse med en øvelse eller som specifik træning i at tænke mere strategisk og fremadskuende i forbindelse med en krise. 

 

Har du spørgsmål til konceptet er du altid velkommen til at kontakte os ved at benytte kontaktoplysningerne i højre side. 

Sidst opdateret 26. august, 2020 - Kl. 15.04