Brandindsats Kyndby

Arkivfoto. Beredskabsstyrelsen.

Tirsdag morgen opstod en brand ved en træindustrifabrik i Pindstrup nær Ryomgård på Djursland. Senere samme dag udbrød der brand i en maskinfabrik i Galten vest for Aarhus. Begge udviklede sig til omfattende brande.

 

Beredskab & Sikkerhed rykkede ud til branden i Pindstrup, mens Østjyllands Brandvæsen rykkede ud til branden i Galten. Indsatserne blev koordineret fra beredskabernes fælles operationscenter.

 

Da omfanget af hændelserne stod klart, rekvirerede operationscenteret assistance fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Beredskabsstyrelsen Midtjylland tilkaldte støtte fra fire øvrige beredskabscentre: Beredskabsstyrelsen Nordjylland, Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Beredskabsstyrelsen Sjælland og Beredskabsstyrelsen Hovedstaden.

 

Mandskab og materiel blev indsat ved de to hændelser og forskudt på tværs af landet for at opretholde et forsvarsligt beredskab til at imødegå eventuelle øvrige hændelser. På tilsvarende vis tilkaldte Beredskab & Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen assistance fra øvrige kommunale redningsberedskaber, dels for at deltage i håndteringen af hændelserne, dels for at have mandskab og materiel klar til øvrige udrykninger. Kemisk Beredskab fra Beredskabsstyrelsen blev tilkaldt for at foretage analyser og udarbejde prognoser ift. røgfanen.

 

Undervejs i indsatsen tilkaldte indsatsledelsen via Beredskabsstyrelsen crashtendere fra Forsvaret. Crashtenderne er særlige slukningskøretøjer, der til daglig holder til ved flyvestationerne i Aalborg og Karup. Også en crashtender fra Aarhus Airport deltog i arbejdet.

 

Med to samtidige, komplicerede hændelser bliver der trukket veksler på mandskab og materiel fra både Beredskabsstyrelsen og de involverede kommunale redningsberedskaber. Med fleksibilitet og samarbejde på tværs af enheder har det været muligt at håndtere hændelserne og opretholde et forsvarsligt beredskab til eventuelle øvrige hændelser.