Flugtvejsbelysning

Foto: Colourbox

Driftsmæssige brandkrav

Følgende bekendtgørelser er ophævet pr. 1. januar 2022:


Reglerne er i stedet inkorporeret i bygningsreglementet, som hører under Bolig- og Planstyrelsen.

Spørgsmål vedrørende bygningsreglementet kan rettes til den kommunale bygningsmyndighed (byggesagskontoret i kommunen).

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at der for bygninger og grundarealer skal træffes driftsmæssige foranstaltninger på steder, hvor særlige brandfarlige forhold gør sig gældende, jf. beredskabslovens § 35, stk. 3.

Læs mere om dette under Kommunalt særligt fastsatte driftsmæssige brandkrav.

 

Sidst opdateret 1. februar, 2024 - Kl. 10.24