Beredskabsplanen er et praktisk redskab, som ledelse og medarbejdere kan bruge, når ekstraordinære hændelser skal håndteres.

Planen skal beskrive, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til.


Kravene til en god beredskabsplan

For at opfylde sit formål som et praktisk redskab, skal en beredskabsplan være:

  • Handlingsorienteret – Planen skal give et overblik over de opgaver, der skal handles på, og hvem der skal udføre dem.
  • Overskuelig – Planen bør ikke være for lang. Beskrivelser af hvordan konkrete opgaver skal udføres kan med fordel placeres i action cards eller bilag til planen.
  • Ajourført – Procedurer for opdatering af planen bør beskrives i indledningen.
  • Realistisk – Planen bør tage højde for aktuelle forhold for fx bemanding og andre ressourcer.
  • Tilgængelig – Planen bør placeres tilgængeligt, således at alle medarbejdere har adgang til den.
  • Læst og forstået – Udbredelse af beredskabsplanen er en af grundforudsætningerne for at få etableret en beredskabskultur i organisationen. 
  • Afprøvet – Rutiner for afprøvning af planen kan med fordel beskrives i indledningen.
Sidst opdateret 6. juli, 2020 - Kl. 15.27