Beredskabsplanen er et praktisk redskab, som ledelse og medarbejdere kan bruge, når ekstraordinære hændelser skal håndteres.

Planen skal beskrive, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til.


Kravene til en god beredskabsplan

En god beredskabsplan er først og fremmest en plan, der er klar, velstruktureret og handlingsorienteret. Planen skal være kendt, accepteret og sidde på rygraden. Og det er naturligvis også vigtigt, at den er realistisk, ajourført og tilgængelig.

 

En beredskabsplan skal som minimum forholde sig til følgende:

 

  • Krisestyringsorganisationens sammensætning
  • Samspillet mellem organisationens øverste ledelse og resten af krisestyringsorganisationen
  • Samspillet mellem de forskellige enheder i krisestyringsorganisationen
  • Samspillet mellem organisationens egen og andre organisationers krisestyringsorganisation, særligt det nationale krisestyringssystem.
  • Hvordan, hvornår og efter hvilke kriterier krisestyringsorganisationen aktiveres, opskaleres og nedskaleres
  • Hvordan informationer tilvejebringes, håndteres og formidles
  • Hvordan der kommunikeres om situationen, iværksatte foranstaltninger, mulig udvikling og andet af relevans internt og/eller eksternt.
  • Hvordan og hvorfra der allokeres ressourcer i basisorganisationen til at holde krisestyringsorganisationen kørende i længere tid og døgndrift.
  • Hvor og hvordan krisestyringsfaciliteter og systemer m.v. er placeret, og hvad de mere præcist består af.

 

September 2022: Skabelonerne nedenfor er under opdatering.

Sidst opdateret 23. maj, 2022 - Kl. 09.44