Krisestyring udføres bedst under gode arbejdsforhold og inden for kendte og faste rammer. Derfor giver det god mening at have et etableret lokaler med eksempelvis specialiserede it-systemer, især i organisationer, hvor krisestyringsstabe etableres forholdsvist tit.

 

Organisationen skal være forberedt på at kunne flytte sine aktiviteter, hvis de eksisterende faciliteter ikke er tilgængelige, og der skal også være planlagt for at kunne krisestyre virtuelt, hvis det ikke er muligt at anvende fysiske krisestyringsfaciliteter. Man skal ligeledes være forberedt på at kunne ibrugtage analoge løsninger, hvis digitale systemer ikke er tilgængelige.

 

Ved aktivering og drift af organisationens krisestyringsstab bør der i videst muligt omfang gøres brug af de samme faciliteter, systemer og udstyr, som organisationen anvender i dagligdagen.

Sidst opdateret 23. maj, 2022 - Kl. 09.44