Planlægningsgrundlaget udgør det vidensmæssige afsæt for arbejdet med beredskabsplanlægningens øvrige områder.

 

Organisationen bør derfor skabe sig et overblik over:

 

  • Hvad organisationen altid bør kunne levere?
  • Hvad organisationen er afhængig af for at kunne fungere (i en krise)
  • Hvilke trusler, der er relevante for organisationen?

 

Hvad er organisationens kritiske funktioner?

Organisationen skal gøre sig klart, hvilke aktiviteter, varer og tjenesteydelser (kritiske funktioner, også kaldet samfundsvigtige funktioner) den skal kunne opretholde, selv om organisationen påvirkes af større ulykker og katastrofer.

 

Organisationen bør også danne sig et overblik over funktioner i andre organisationer eller sektorer, som er afgørende for at kunne opretholde organisationens egen virksomhed.

 

For at skabe mulighed for forebyggende tiltag, samt for at rette øvrige aktiviteter, bør organisationen også holde sig ajour med trusler, der kan påvirke dens kritiske funktioner. Hvilke trusler, der er aktuelle, varierer fra organisation til organisation.

 

Hvad kan true organisationens evne til at fungere?

Risiko- og sårbarhedsanalyser kan skabe overblik over, hvilke kendte trusler der indebærer de største risici, og på hvilke områder organisationen er sårbar i forhold til disse. Da verden er uforudsigelig, kan analyserne af kendte trusler dog ikke give et fuldt overblik over de hændelser, organisationen kan risikere at skulle håndtere. Det er ikke muligt at sige noget præcist om sandsynligheden for, at forskellige hændelser vil indtræffe, og det er samtidigt vigtigt, at organisationens planlægning kan tage højde for ukendte og uforudsete risici.

 

Ved at koncentrere analysen omkring håndteringen af mulige konsekvenser i stedet for sandsynligheden for, at forskellige hændelser vil indtræffe, kan organisationen skabe et mere fleksibelt og skalerbart beredskab, der også kan bruges ved uforudsigelige hændelser.

 

Analyseværktøjer

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en række værktøjer til bl.a. at udarbejde risiko- og sårbarhedsanalyser. Læs mere om disse værktøjer forneden. Her kan du også finde skabeloner og vejledninger, som kan være brugbare for dit eget arbejde med analyserne.

Sidst opdateret 23. maj, 2022 - Kl. 09.43