Det er ledelsens ansvar at sikre, at organisationen har et robust og fleksibelt beredskab, der kan anvendes, når de daglige ressourcer og rutiner ikke slår til.

 

Ledelsen skal sikre, at organisationen kan løse sine opgaver, også når organisationen rammes af kriser eller andre større hændelser.

Styringsdokumenter for beredskabet

Ledelsens opgave i beredskabsarbejdet er at fastlægge retning, rammer og prioriteringer samt at tydeliggøre, hvilke forventninger der stilles til øvrige enheder og medarbejdere.

 

For at skabe forudsætningerne for en udbredt beredskabskultur er det vigtigt, at ledelsen meget tydeligt formidler disse samt kommunikerer vigtigheden og betydningen af beredskab til hele organisationen. Det kan fx gøres vha. nyhedsbreve, temadage eller øvelser.

 

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at ledelsen i samarbejde med beredskabsplanlæggerne udarbejder to overordnede styringsdokumenter:

 

  • En overordnet beredskabspolitik – som fastlægger mål og prioriteringer for beredskabet samt opsummering af ansvar.
  • Et mere detaljeret beredskabsprogram – som fastlægger, hvordan ambitionerne skal føres ud i livet.

 

Før man går i gang, er det en fordel at undersøge status for organisationens arbejde med eget beredskab, for at indsatsen kan koncentreres om de største behov. Beredskabstesten, som findes under siden Planlægningsgrundlag, kan give et fingerpeg om status for beredskabsplanlægningens ni områder.

Sidst opdateret 23. maj, 2022 - Kl. 09.39