Krisestyringsorganisation

Eksempel på krisestyringsorganisation. Illustration: Beredskabsstyrelsen.

Krisestyringsorganisationens struktur og organisering er afgørende for organisationens evne til at udføre de seks kerneopgaver inden for krisestyring. Det betyder, at krisestyringsorganisationen bør være planlagt på forhånd og beskrevet i organisationens generelle beredskabsplan. Så kan omstillingen til kriseorganisering og krisestyring gennemføres hurtigt og effektivt.

 

Krisestaben

Krisestaben er organisationens krisestyringsorgan, som står i spidsen for håndtering af en krise. Den kan være sammensat på forskellige vis, afhængigt af organisationens almindelige organisering og opgavefordeling, organisationens størrelse og krisens karakter m.m.

 

I større organisationer vil krisestyringsorganisationen ofte bestå af både en strategisk og en operationel krisestab. Stabene interagerer med hinanden, typisk med den operationelle krisestab som det koordinerende led internt såvel som eksternt.

 

Krisestaben skal kunne tilpasses fleksibelt med hensyn til bemanding, ressourcer og kompetencer. Strukturen af krisestaben skal være overskuelig og effektivt understøttet af de nødvendige praktiske, administrative, tekniske og analytiske støttefunktioner.

Sidst opdateret 23. maj, 2022 - Kl. 09.44