Øvelser er en central del af beredskabsarbejdet. Formålet er at afprøve og udvikle organisationens medarbejdere, planer og procedurer, materiel og teknologi samt samarbejdsrelationer.

 

Alle organisationer med beredskabsansvar bør planlægge for at afholde regelmæssige og varierede øvelser, for at forberede håndteringen af større ulykker og katastrofer. Dette sker bedst ved, at organisationen både afholder egne interne øvelser og deltager i tværgående øvelser med fokus på samarbejde, som arrangeres af andre.

 

For at en øvelse skal give grundlag for læring og på sigt forbedring af organisationens krisestyringskapaciteter, er det vigtigt der skabes plads til at kunne begå fejl. Det betyder, at øvelsen giver bedst udbytte, hvis den afholdes inden for et område, hvor der er forbedringspotentiale. Ligeledes er det vigtigt, at øvelsesdeltagerne opfordres til at finde svagheder og komme med konstruktive løsninger på mangler.

 

Øvelsestyper

Der findes forskellige typer af øvelser. Det kan f.eks. være:

 

  • procedureøvelser
  • dilemmaøvelser
  • krisestyringsøvelser
  • fuldskalaøvelser.

 

Udbyttet af øvelser

Hvad den enkelte organisation skal øve, afhænger af organisationens behov for udvikling.

 

Øvelser kan afdække, hvad der fungerer godt og derfor skal fastholdes, og hvad der fungerer mindre godt og derfor bør ændres. Øvelser skaber en unik mulighed for at afprøve nye teknikker og procedurer i et kontrolleret miljø.

 

Øvelseskoncept for strategiske krisestabe og dilemmaøvelser

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et øvelseskoncept for strategiske krisestabe, som er bygget op over en dilemmaøvelse, der er en diskussionsbaseret øvelsestype. Derudover er der også udarbejdet en række 'klar til brug' dilemmaøvelser baseret på forskellige scenarier. Følg nedenstående links for at læse mere om koncepterne.

Sidst opdateret 23. maj, 2022 - Kl. 09.44